S septembrom pričetek cikla predavanj Aktivna sedanjost je prihodnost!

Napovedali smo že, da smo letos v sodelovanju s Knjižnico Šiška pripravili cikel predavanj v okviru povsem novega projekta z naslovom Aktivna sedanjost je prihodnost!. V okviru pričujočega projekta vam med drugim nudimo tudi brezplačna svetovanja glede projektnega dela ter zanimive praktične delavnice.

Cikel petih predavanj bo potekal v drugi polovici letošnjega leta, ob ponedeljkih v Knjižnici Šiška.  Predavanja bodo tematizirala nekatere ključne družbeno-politične probleme slovenskega, pa tudi širšega evropskega prostora, pri čemer bodo predavanja v celoti izvajali mladi – študentke in študenti.

Kot prva se nam bo 16.9. 2013, ob 18.15, predstavila Ana Jereb, s predavanjem z naslovom ŽENSKE IN UPOR: feministična akcija v pogonu. 

Več o predavanju pa vam bo zaupala kar Ana sama:

“Z naraščajočimi neenakostmi stopajo vprašanja spola in feminizma ponovno v ospredje javnih razprav. Feminizem ne naslavlja zgolj žensk, temveč se bori proti revščini, nasilju, izključevanju šibkejših, zavzema se za pravico do brezplačnega šolstva, zdravstva in okrepitev socialne države ter rešitve išče v strukturnih spremembah. Na predavanju bomo govorili o vračanju feministk na ulice (s katerih niso nikoli odšle), o aktualnih vprašanjih, ki jih odpirajo in pomembnosti samoorganizacije.”

Ana Jereb je univ. dipl. sociologinja, podiplomska študentka Ženskih študij in feministične teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv (Škratova Čitalnica), v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki tudi finančno podpira predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo.

 

Škratovske knjižne izdaje

Eno od pomembnejših področij delovanja Kulturno umetniškega društva Anarhiv je med drugim tudi izdajanje zbornikov, knjižic, informativnih zloženk, celo časopisov.

Z vsemi izdanimi materiali skuša KUD Anarhiv ne le celostno zaokrožiti svoje aktivnosti, temveč želi z njimi širši, pa tudi strokovni javnosti, omogočiti dostop do tem, ki se jih prek različnih načinov obravnava in raziskuje v okviru izvajanih aktivnosti.

Naj ob tem izpostavimo le nekaj odmevnejših izdaj Kulturno umetniškega društva Anarhiv:

2012: Zbornik Škratove filmske šole 2012: film in novi mediji.

V njem boste našli poglobljene, znanstvene in strokovne članke o aktualnih problemih digitalizacije, filma, interneta. Brali boste lahko tudi o spremenjenih načinih nadzora oziroma kontrole v t.i. družbah nadzora; pa o presečišču dolg/kapitalizem/digitalno/analogno/filmski medij. V zborniku vas bo navduševal tudi intervju s svetovno priznanim teoretikom Alexandrom R. Gallowayem, s katerim se je pogovarjal Andrej Tomažin. Zbornik vas bo razveseljeval tudi z recenzijami in kratkimi zgodbami, ki so nastale v okviru skupinskega kreativno-filmskega pisanja. Na voljo še nekaj izvodov! Na voljo tudi v digitalni obliki!

2012: Kompas v besedah za orientacijo v prostoru pravic

Ustvarjalci projekta Digitalno nomadstvo, ki se je izvajal v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, je po skoraj dveh letih intenzivnega terenskega dela in zagovorništva z delavci migranti, prebežniki, osebami s subsidiarno zaščito in begunci v Mariboru, izdal zbirko najbolj osnovnih informacij za orientacijo v prostorih birokracije in vsakdanjega življenja. Kompas državljanskih in delavskih pravic za migrante v Mariboru ali kako se integrirati v svoje pravice je plod terenskih izkušenj raziskovalcev in migrantov v skupnem prizadevanju za ozaveščanje in predvsem uveljavljanje obstoječih, a žal mnogokrat kršenih oziroma neupoštevanih pravic iz področja bivanja, upravnih postopkov, dela, integracije in praktičnega vsakdanjega preživetja.

Kompas je orodje za informiranje, prepoznavanje in uveljavljanje pravic, obenem pa služi tudi kot pojasnjevalec različnih osnovnih postopkov ali »postopkovnih« situacij, v katerih se znajde velika večina migrantov. Specifične informacije so sicer vezane na situacijo migrantov v Mariboru, a je v splošnem pogledu Kompas namenjen vsem prebivalcem Slovenije. Oplemeniten je s konkretnimi izkušnjami in možnimi rešitvami, ki so jih migranti na različnih nivojih že uspešno uveljavljali v svojem vsakdanu. S popisom že obstoječih, preizkušenih praks in pregledom ter pojasnili uradnih postopkov Kompas omogoča prenos praktične vednosti tako med migranti samimi kakor med osebami zaposlenimi na javnih institucijah in v nevladnih organizacijah. Še na voljo! Na voljo tudi v digitalni obliki! 

2011: Zbornik Škratove filmske šole 2011: Film in digitalni način produkcije

Zbornik je plod analize razmerja umestitve filma kot aparata (po Agambenu) v ti. digitalni način produkcije. V njem boste našli poglobljene znanstvene in strokovne članke na dano tematiko, pa tudi recenzije in zgodbe, ki so nastale na delavnicah skupinskega kreativno-filmskega pisanja. Zbornik je na voljo le še v digitalni obliki!

2011: Mi smo bodoče delavstvo

V okviru projekta Mi smo bodoče delavstvo se je poglobilo v vprašanja prekarnega dela med mladimi in delovnih pogojev delavcev zaposlenih pri podizvajalcih v Luki Koper. Ti delavci bomo postali tudi mi, mladi! Več o izsledkih projekta si lahko preberete tukaj.

2010: Zbornik Škratove filmske male šole: revščina in socialna izključenost skozi filmski medij

Gre za prvi zbornik, ki je bil izdan v okviru Škratove filmske (male) šole. V njem boste našli natančna poročila vseh izvedenih predavanj, pa tudi znanstvene in strokovne članke, recenzije in predstavitev snemanja filma Izrezi praznine. Zbornik je na voljo le še v digitalni obliki.

2010: Knjiga Svetovi drugih

Knjigo je uredila Tea Hvala, v njej pa boste našli zgodbe, ki so nastale na štirih istoimenskih delavnicah v Ljubljani. Leitmotiv zgodb se vrti okoli zanimanj, namenjenih svetovom drugih, ki so zaznamovani s spolom, ker štrlijo iz povprečja »ženstvenih žensk« in »možatih moških«. Kot na svojem blogu Prepih/Draft piše Tea Hvala, je udeleženkam in udeležencem znanstvena fantastika ponudila možnost igrivih opisov, namesto usodnih vpisov v telo.
Knjiga je med drugim na voljo za izposojo v Škratovi Čitalnici (kot vse zgoraj navedene publikacije). Več o knjigi in ideji za knjigo pa si lahko preberete tukaj.

2009:  Pamflet: Ženska roba. Po sledeh sodobnega suženjstva iz Afrike v Evropo

Ob dogodkih, ki smo jih organizirali v okviru festivala Rdeče zore, smo pripravili pamflet s povzetki knjige Mary Kreutzer in Corinne Milborn: Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa. Pamflet med drugim temelji na izboru zanimivih informacij na temo trgovine z ženskami in prisilne prostitucije pri nas, v Evropi in Afriki. Pamflet je brezplačen in je na voljo samo v Škratovi Čitalnici (le en izvod!).

2007: Zbornik Living with the Other

Zbornik je nastal v okviru mednarodne jesenske šole: Enake možnosti spolov na področju bivše Jugoslavije. Vsebuje teoretske in umetniške prispevke udeležencev šole. Zbornik je na voljo v Škratovi Čitalnici, pa tudi v digitalni obliki!

2001: Publikacija in forum .svojtok.

.svojtok. je predstavljal (radikalno) kritiko obstoječe družbeno-ekonomske ureditve, namenjal je prostor konstruktivnim alternativam in nasploh vsem, katerih prizadevanja gredo v smeri oblikovanja svobodne, nehierarhične, neavtoritarne, kooperativne družbe, ki temelji na neposredni demokraciji. Na voljo v Škratovi Čitalnici in v digitalni obliki!

Vabljeni k izposoji, predvsem pa k branju!  

Branje sodobne materialistične filozofije

Tudi letos v okviru Kulturno umetniškega društva Anarhiv potekajo različni bralni krožki. Trenutno je v teku bralni krožek, na katerem se bere knjigo Anti-Ojdip Gillesa Deleuza in Felixa Guattarija, pa tudi posamezne tekste na temo ‘novih materializmov’ (izpostavimo nekaj avtoric in avtoric kot so Haraway, Žižek, Bataille, Laruelle, Delanda itd.).

 

Aktivno v sedanjost = aktivna sedanjost je prihodnost!

 Si študent/ka, brezposeln/a ali pa prekerno zaposlen/a?

Imaš idejo za projekt, pa se ne znajdeš najbolje v mozaiku takšnih in drugačnih razpisov?

Imaš idejo za projekt, pa ti manjkata vzpodbuda in samozavest?

Imaš željo po pridobivanju novih izkušenj s področja organiziranja literarnih večerov, večerov iz angažirane humanistike in kritičnega družboslovja, okroglih miz ipd.?

Imaš željo po organiziranju takšnih in drugačnih delavnic?

Potrebuješ pomoč pri snovanju projekta in zbiranju finančnih sredstev?

 

V Škratovi svetovalnici projektnega dela ti vsak torek in četrtek (od 15h do 19h) nudimo informacije o priložnostih za izvedbo in prijavljanje na različne domače ter tuje razpise. Najdeš nas v petem nadstropju stavbe na Kersnikovi 4, v prostorih Škratove čitalnice. Skupaj se bomo pogovorili o tvojih idejah in načrtih, pregledali zasnovi in strukturo projekta, razmislili o primernih javnih razpisih in nudili pomoč ob njihovem pisanju. Pomagamo pa ti lahko tudi z infrastrukturno podporo društva KUD Anarhiv, v okviru katerega naša svetovalnica tudi deluje. Pred obiskom nam napiši elektronsko sporočilo na skratovacital(at)gmail.com, da se dogovorimo za točno uro in datum našega srečanja.

Veselimo se snidenja s teboj!

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se je izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv, v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki bo finančno podprla izvedena predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU. Projekt izvajamo tudi s pomočjo Agencije IN.

Avdicija in brezplačna svetovalnica s področja projektnega dela

Draga in dragi!

Imaš idejo za projekt, pa se ne znajdeš najbolje v mozaiku takšnih in drugačnih razpisov?

Imaš idejo za projekt, pa ti manjkata vzpodbuda in samozavest?

Imaš željo po pridobivanju novih izkušenj s področja organiziranja literarnih večerov, večerov iz angažirane humanistike in kritičnega družboslovja, okroglih miz ipd.?

Imaš željo po organiziranju takšnih in drugačnih delavnic?

Imaš željo po pretočitvi pridobljenega teoretskega znanja na fakulteti v prakso?

Imaš željo po druženju in spoznavanju ljudi s področja filmske, politične, feministične, umetnostne, sociološke, komunikološke, ekonomske teorije itd. ?

Ali pa morda iščeš možnost opravljanja študijske prakse (družboslovni študiji, bibliotekarstvo ipd. )?

Vse to in še vse, kar smo pozabili omeniti, ti nudimo v Škratovi Čitalnici! Piši nam ali se prijavi na avdicijo!

 

Brezplačna svetovalnica iz projektnega dela se izvaja v okviru projekta Aktivna sedanjost je prihodnost, ki jo financira ŠOU.