V letu 2013/2014 smo izdali

Tudi v letu 2013/2014 smo bili Škratki precej pridni, saj smo izdali kar nekaj zanimivih gradiv. Žal nam zaradi znanih razlogov ni uspelo izdati obsežnejših zbornikov kot je bilo to v navadi prejšnja leta, res pa je, da smo v minulem letu posegli v področja otroško-mladinskih projektov, študentskega delovanja, pa tudi v polje naše svetovalnice. […]

Evropski dan mladinskega informiranja

Mreža MaMa, v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij in v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L’MIT, ob evropskem dnevu mladinskega informiranja za mlade in mladinske organizacije organizira natečaj za najboljši prispevek in okroglo mizo na temo Informiranje mladih: Kako […]