V letu 2013/2014 smo izdali

Tudi v letu 2013/2014 smo bili Škratki precej pridni, saj smo izdali kar nekaj zanimivih gradiv. Žal nam zaradi znanih razlogov ni uspelo izdati obsežnejših zbornikov kot je bilo to v navadi prejšnja leta, res pa je, da smo v minulem letu posegli v področja otroško-mladinskih projektov, študentskega delovanja, pa tudi v polje naše svetovalnice. Spodaj objavljamo izdana gradiva!

V sklopu projekta Aktivna sedanjost je prihodnost! smo izdali zloženko z nasveti za izpeljavo projektne ideje

Zloženka Razvoj projektne ideje

V sklopu projektov Akivna sedanjost je prihodnost! in večletnega, neprekinjenega delovanja projekta Škratova Čitalnica smo izdali krajši zbornik, v katerem je med drugim moč najti tudi nagrajene eseje našega velikega natečaja »Kdo smo, kje smo, kam gremo?«.

Zbornik Aktivna sedanjost je prihodnost in Škratova čitalnica 2014

V okviru otroško-študentskega projekta Dežela škratkov smo izdali povzetek dogajanj na otroških delavnicah:

Dežela škratkov

Evropski dan mladinskega informiranja

Mreža MaMa, v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij in v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L’MIT, ob evropskem dnevu mladinskega informiranja za mlade in mladinske organizacije organizira natečaj za najboljši prispevek in okroglo mizo na temo Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?
Za skupni dogodek smo se odločili na podlagi projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki v skupnih akcijah med drugim spodbuja skupne projekte mladinskega sektorja. Ker je pomembno, da mladi dobijo kvalitetne informacije in imajo do njih celoten dostop ter jih znajo uporabiti, saj imajo pravico vedeti, smo se odločili da na 17. aprila, ko je evropski dan mladinskega informiranja organiziramo okroglo mizo in natečaj, ki bo mlade in mladinske organizacije spodbudil h kreativnemu razmišljanju, kaj zanje pomeni informiranje in kako priti do boljših informacij. Natečaj za najboljši prispevek o informiranju mladih, v katerem se mladi in mladinske organizacije potegujejo za vikend paket v enemu izmed mladinskih centrov hostlov v Sloveniji, se je pričel 7. aprila in traja do 30. aprila.
Okrogla miza pa bo v četrtek, 17. aprila 2014, ob 18. uri v prostorih Galerije Škuc, na
Starem trgu 21 v Ljubljani.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

  • Sara Karba, podpredsednica MSS za informiranje,
  • Ivana Naceva, vodja Info centra ŠKUC in koordinatorka Ljubljanske mreže info točk L’MIT,
  • Matjaž Medvešek, direktor Zavoda MISSS,
  • Sanja L. Trojan, predsednica Sindikata mladi plus,
  • Matija Stepišnik, predsednik Društva novinarjev,
  • Zorko Škvor, predstavnik Urada RS za mladino.

Na okrogli mizi bodo predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za informiranje podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju in organizaciji skupne informacijsko – promocijske akcije za mlade vsaj enkrat na leto.

Ozadje projekta:

O evropskem dnevu mladinskega informiranja se vsako po vsej Evropi odvijajo številni dogodki v počastitev mladinskega informiranja in pravice vedeti mladih odvijajo. Dan se je oblikoval pod okriljem ERYICA (European Youth information and Counselling Agency), v sodelovanju s Svetom Evrope. Namen kampanje pa je, ozaveščanje mladih o pravici kakovostnih informacij, večja prepoznavnost organizacij, ki se ukvarjajo z informiranjem in svetovanjem za mlade in mladinske organizacije, spodbujanje odločevalcev za zagotavljanje pravice mladih do informiranja.

Kaj je letošnja tema evropske kampanje?

Letošnja tema je »Who Nose?« – in odgovor je jasen »Youth Information Nose it Better.«
Na to pobudo bodo mladinski informatorji in svetovalci po Evropi odgovorili z objavo slike svojega nosu na spletni strani Facebooka (https://www.facebook.com/whonoseEYID14), objavljene slike pa pospremili z objavo odgovora na vprašanje, ki ga je mladostnik/mladostnica pravkar postavil/a. Zabavno bo ugotoviti, za katero vprašanje gre!
Obiščite Facebook stran, zabavajte se in uganite vprašanje. Praznujmo skupaj!

Več informacij:
Ivana Naceva, vodja Info centra ŠKUC in koordinatorka Ljubljanske mreže info točk – L’MIT,
info.skuc@lmit.org, 040 151 867.

Maja Hostnik, Odnosi z javnostmi in vodja projektov Mreža MaMa, maja.hostnik@mreza-mama.si, 041
804 069.

Objavo dogodka najdete tudi na tej povezavi: http://mreza-mama.si/si/skupna-akcija-ob-evropskem-dnevu-informiranja