Filmski Klub: 1. domača naloga

Za prvo »domačo nalogo« si pogledate film Malteški sokol (1941), ki si ga lahko izposodite v Knjižnica Šiška.

Ob gledanju filma razmišljajte o kinematskih kodih, o katerih smo se pogovarjali.

Če ste Malteški sokol že videli, si lahko namesto njega pogledate Mož s kamero Dzige Vertova (1929); ob gledanju slednjega prav tako razmišljate o kinematskih kodih ter o relaciji med filmom in politiko: problem estetika politike / politika estetike. Film je v celoti na voljo na kanalu Youtube.

O izbranem filmu vabljeni, da zapišete vtise in jih delite z nami na naslednjem srečanju, ki bo 27.10.2014., ob 18.00. 

O kinematografskih kodih, v navezi na problem poskusa opredelitve filma, lahko razmišljate tudi prek teksta »The World Viewed« Stanleya Cavella:

http://filmphilosophy.squarespace.com/storage/documentos/Sesso%202%20-%20Leitura%20I.pdf

Bistvene poante teksta bom predstavila na naslednjem srečanju, vas pa povabila k diskusiji, ki jo bomo peljali prek izbranih filmov za vašo prvo domačo nalogo.

Prav tako prilagam seznam uporabljene literature, spodaj dodajam tudi seznam priporočene literature:

Francesco Casetti. 2008. Eye of the Century: Film, Experience, Modernity. Columbia University Press.
Peter Stanković. 2004. Študijsko gradivo pri predmetu Kultura medijev. FDV (uporabljeno pri razlagi kinematskih kodov)

Barthes, R. (2004): Camera Lucida. Zapiski o fotografiji. Studia humanitatis, Ljubljana.

Barthes, Roland. 1987: Ko grem iz kina. V Lekcija teme, Zbornik filmske teorije, ur. Zdenko Vrdlovec, 6-11. Ljubljana: DZS.

Bazin, André. 2008: Razvoj kinematografske govorice. Kino!, IV: 211-221,

-II-. Kaj je film? Monografija, KINO!

Beller, J. (2006): The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle. University Press of England, Hanover in London.

Bonitzer, Pascal. 1987. Zrno realnega. V Lekcija teme: zbornik filmske teorije, ur. Zdenko Vrdlovec, 163-194. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Michel Foucault. 2010. Besede in reči. Studia Humanitatis.

EJZENŠTEJN, et.a. 2011. Sovjetski montažni film, zbornik. Studia humanitatis. Prevod: Daša Cerar, Jernej Habjan, Marko Kržan, Tjaša Tomšič, Uroš Zorman

Mulvey, Laura: Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf

Priporočena literatura:

Benjamin, W. (2003): Izbrani spisi. Studia humanitatis, Ljubljana.

Jean-Louis Baudry and Alan Williams. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. Source: Film Quarterly, Vol. 28, No. 2, (Winter, 1974-1975), pp. 39-47

Dostopno na: http://iedimagen.files.wordpress.com/2011/11/baudry-jean-louis_ideological-effects-of-the-basic-cinematographic-apparatus.pdf

Cook, P. (2007): Knjiga o filmu. Umco in Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Deleuze, G. (2004): Podoba – gibanje. Studia humanitatis, Ljubljana.

Deleuze, G. (2005): Cinema 2: The Time-Image. Continuum, London.

Kaplan, E. A. (1990): Psychoanalysis and Cinema. Routledge, New York.

Komelj, Miklavž. 2007. Metoda Entuziazma. Kino! 1: 244-279.

Nancy, J.-L. (2009): Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Ljubljana.

Pelko, S. (2006): Podoba misli. Študentska založba, Ljubljana.

Pelko, S. (2004): Analyser deleuzement, spremna beseda. Studia humanitatis, Ljubljana.

Shaviro, Steven. 2010. Post-Cinematic Affect: On Grace Jones, Boarding Gate and Southland Tales. Dostopno na: http://www.film-philosophy.com/index.php/f-p/article/view/220

Shaw, D. (2008): Film and philosophy: taking movies seriously. Wallflower: London, New York,.

Šprah, A. (2009): Jean-Luc Nancy/Abbas Kiarostami: soočenje v prehajanju. V Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Društvo za oživljanje filmske kulture! in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. Ljubljana.

Šprah, A. (1998): Dokumentarni film in oblast: vprašanje propagande in neigrane filmske produkcije v času med oktobrsko revolucijo. Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Turner, Graeme. 2004. Filmski jezik. V Medijska kultura: kako brati medijske tekste, ur. Breda Luthar, Vida Zei in Hanno Hardt, 339-355. Ljubljana: Študentska založba.

Villain, D. (2000): Montaža. Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Vrdlovec, Z. (1987): Lepota prevare. Analecta, Ljubljana.

Vrdlovec, Zdenko. 2001. Predgovor: Cinefilska etika. V Filmski spisi, ur. Zdenko Vrdlovec, 7-12. Ljubljana: Slovenska kinoteka.

Zajc, M. (2005): Digitalne podobe: vidnost, vednost in digitalni mediji. Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Seznam nekaterih danes uporabljenih filmskih primerov:

1915- Birth of a Nation (problem rasizma, a hkrati razvoj montaže)

Arrival of a Train at La Ciotat (The Lumière Brothers, 1895)

Battleship Potempkin – Odessa Steps scene (Einsenstein 1925) vs The Stairway Shootout – The Untouchables (8_10) Movie CLIP (1987) HD

Man with a Movie Camera (Alloy Orchestra) 1929 – Человек с киноаппаратом

It Happened One Night (1934) – Theatrical trailer [The 7th Academy Awards]

Projekt ustvarjamo skupaj s Knjižnico Šiška. Za finančno podporo se iskreno zahvaljujemo Knjižnici Šiška, MOL-Uradu za mladino in ŠOU v Ljubljani.

Knjižne novosti v Škratovi čitalnici

Andrej Šprah: Prizorišče odpora
Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture
Spremna beseda: Matjaž Ličer
Urejanje: Jurij Meden
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010

Igor Bizjan: Slepa nevidnost
(filmske pesmi)
Spremna beseda: Jurij Meden
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!

Arhiviranje in kuratorstvo
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2012

Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!,2012

Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!,2013

Zbornik simpozija: Broken performances: Time and (In)Completion

Ur. Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš
Založnik: Bezimeno autorsko društvo- BADco.
Zagreb, 2014

Velik uspeh Kud Anarhiva in Zavoda Vizo: uspešna prijava projekta “Škratmobil” na Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

KUD Anarhiv in Zavod Vizo sta pod okriljem Nine Cvar in Roka Govednika dosegla velik uspeh. Med 241 vlogami, ocenjenih je bilo 225 prijav, smo bili s projektom “Škratmobil: mobilno socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike” sprejeti v financiranje v okviru t.i. Norveškega finančnega mehanizma – področje otroci in mladina, 2. javni razpis 2014, MALI projekti, Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. 

Več o projektu kmalu …

Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti 1: Izvori – Tomaž Kovačič

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 22. september 2014 ob 18:00

Ciljna skupina: MladiOdrasliStarejsi

Tip dogodkaStrokovna predavanja

“Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« je sklop štirih predavanj, na katerih se bomo ukvarjali s fantazijsko književnostjo: njenim razvojem, predstavniki in smernicami.

Na prvem srečanju bomo obravnavali pojem fantastičnega in v povezavi z njim očrtali žanr fantazijske književnosti. Njunega razvoja, glavnih določil in mej se bomo dotaknili ob iskanju vplivov in vzporednic v starejših oblikah književnosti, kot so miti, epi, pravljice in romance.

Predavanja, ki jih soorganizirata Knjižnica Šiška in Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv), se bodo odvijala enkrat mesečno.

»Izvore in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« podpirajo Knjižnica Šiška, Urad za mladino – MOL in organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU.