Ponovno Gledališki seminar: Gib-Telo: 26.3., ob 18h, Gledališki inštitut

Vljudno vabljeni na novo srečanje Gledališkega seminarja: Gib-Telo. Tokrat vas organizatorji vabijo k prebiranju:

1. Andrew Hewitt: Social Choreography (2. poglavje): The Body of Marsyas: AESTHETIC SOCIALlSM AND THE PHYSIOLOGY OF THE SUBLIME,

2. Bifo: Duša na delu.

Bifotova Duša na delu služi kot primer sodobnega operaističnega razumevanja dela, ki ga lahko vzporejamo s Hewittovim razumevanjem dela in plesa, predvsem v smislu aktualizacije Hewittovega genealoškega branja dela in plesa.

Za tekste piši na skratovacital(at)gmail.com. Prav tako za včlanitev v google skupino omenjenega krožka.

Vabljeni!

 

Filmski klub na terenu: ogled filma “V suženjstvo zakleti”

Z jutrišnjim ogledom filma “V suženjstvo zakleti” (na sporedu v Kinodvoru, v okviru FDF) začenjamo s “Filmskim klubom na terenu”.

“Filmski klub na terenu” je nadaljevanje seriala predavanj v Knjižnici Šiška, povezuje pa se tudi z vzpostavitvijo Škratove info filmske točke in ciklom “black feminism”.

Zaenkrat ogledov filmskih projekcij ne moremo plačati, vas pa vabimo, da se nam pridružite. Po vsakem ogledu bomo izbrani filmski primer premislili: od analize filmske estetike do širše kulturološko-politične analize. Dobimo se ob 17.45 pred Kinodvorom. Če vas zanima naš krožek, nam pišite na skratovacital@gmail.com, najkasneje do 13.00 na dan predstave, da se ne zgrešimo.

Naj ob tem še izkoristim priložnost ter vas povabim na novo srečanje Filmskega kluba, na katerem bo med drugim gostja Alja Lobnik: http://kudanarhiv.org/?p=880, na njem bomo namreč govorili prav o relaciji film/misel, tematizirali pa bomo tudi status podobe.

Če imate čas, vam danes priporočam poslušanje Temne zvezde, ki jo pripravlja Anja Banko. Tema radijske oddaje, ene najstarejših na Radiu Študent, je ti. Nollywood, na katerega pa gre gledati kot na drugačen tip podobe, kakršne smo vajeni “zahodnjaki”.

Pred ogledom filma se predlaga ŠE NEKAJ MATERIALA: 
Revolucionarni Fanonov tekst:
(obstaja tudi slovenski prevod: http://www.zalozbacf.si/index.php/v-suzenjstvo-zakleti.html, izdan je bil v okviru založbe *cf.!)
Ključen tekst postkolonialistične teorije G. Spivakove, ki je za film pripravila UVOD:
(tud slovenski prevod; najdete ga v Zborniku postkolonialnih študij, izšlo v okviru založbe Krtina!)
Temeljni tekst nekropolitike s stani A. Mbembea:
INTERVJU z režiserjem:

Sestrovščina ponosnega Delfina vabi!

Sestrovščina ponosnega Delfina te vabi, da se ji pridružiš to nedeljo, 15.3., ob 19h!

Bere se  The Psychic Life of Power od Judith Butler, poglavje Melancholy Gender / Refused Identification.

Za tekst in prijavo na večerjo (stroške večerje si razdelimo po osebi), piši najkasneje do sobote, do 16.00, na skratovacital@gmail.com!

Se vidimo!

7. Filmski klub: Film in misel: kako film razpira misel in postane rezervoar filozofskih konceptov

Na 7. srečanju Filmskega kluba “Kjer je doma film”, ki se bo zgodilo 30.3., ob 18.00, v Knjižnici Šiška, se bomo podali v nadvse živahno prepletanje filma in filozofije. Ob tem bomo izhajali iz stališča, da med filmom in filozofijo vlada svojevrstna simbioza medsebojnega oplajanja, prežemanja in tkanja asemblažev načinov videnja, izrekanja, razumevanja. Slednje se izteka v mnoštvo najrazličnejših miselnih zemljevidov: od filma kot nosilca smisla, do filma in filozofije kot podobe misli.

Bodite točni, ker bomo ob 19.15. prisluhnili gostji Alji Lobnik, doktorski študentki, ki nam bo predstavila koncept ti. revne podobe Hito Steyerl. Besedilo razgrinjanja danega koncepta lahko najdete tudi v slovenskem jeziku, in sicer v  v reviji ŠUM:

https://sumrevija.wordpress.com/2015/01/28/sum-3-hito-steyerl-v-bran-revne-podobe-prevod/

Domača naloga, ki pa ni pogoj za udeležbo na srečanju, vključuje Lani v Marienbadu, L’ Avventura, At Land in Godarjeve zgodovine filma ter še posebej film Večno sonce brezmadežnega uma.

Filmski klub Knjižnice Šiška in Škratove Čitalnice »Kjer je doma film« je zasnovan kot interaktivni serial, na katerem bomo spoznavali temeljne sklope filmskih študij. Vsak sklop bo pospremljen z ogledom konkretnega filmskega primera, podana bo osnovna razlaga, ki bo oplemenitena s pregledi aktualnih, a tudi zgodovinsko pomembnih filmskih primerov.

Filmski klub, ki ga soorganizirata Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv) in Knjižnica Šiška, se odvija enkrat mesečno. Pred vsakim od srečanj bodo obiskovalci kluba pozvani k ogledu izbranega filmskega primera, pri čemer bodo slednji praviloma na voljo v standardni knjižnični ponudbi.

Filmski klub vodi Nina Cvar, filmska kritičarka in publicistka.

Filmski klub finančno podpirajo Knjižnica Šiška in Mestna občina Ljubljana.

6. “Fantastično” srečanje: Junaki in pripovedovalci

 Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti

 Junaki in pripovedovalci

16.3. 2015, 18h: Knjižnica Šiška

»Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« je sklop predavanj, na katerih se bomo ukvarjali s fantazijsko književnostjo: njenim razvojem, predstavniki in smernicami.

Razgledali se bomo po junakih in junakinjah v fantazijski književnosti ter zasledovali prevladujoče vzorce in odstopanja. Vzporedno s tem bomo raziskali tipe pripovedovalcev in značilnosti njihove uporabe pri različnih avtorjih. Povezave bomo iskali tudi v fantastičnih prvinah, kot so magični predmeti ali nadnaravne sposobnosti protagonistov, ki v zgodbo vnašajo spremembo pogleda in pripovednih pričakovanj.

Predavanja, ki jih soorganizirata Knjižnica Šiška in Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv), se bodo odvijala enkrat mesečno.

»Izvore in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« finančno podpirata Knjižnica Šiška in Urad za mladino – MOL.

Sklop predavanj vodi Tomaž Kovačič, sodelavec KUD-a Anarhiv.

Reportaža: predstavitev KUD Anarhiv na povabilo Zavoda Vizo

V okviru večdnevnega strokovnega usposabljanja Vizojevih mentoric in mentorjev, ob praznovanju obletnice dveh, nadvse uspešnih let delovanja Zavoda Vizo, s katerim KUD Anarhiv intenzivno sodeluje v okviru projekta “Škratmobil”, financiranega s strani Norveškega in EGP finančnega mehanizma, je bilo naše društvo povabljeno, da predstavi svoje dolgoletno delovanje na področju mladinskega dela.

Predstavitev je zaobjela zgodovinsko os delovanja društva, ob čemer je vključevala tudi predstavitev odmevnejših projektov in programskih vsebin zadnjih let, pa tudi seznanitev s temeljnimi metodološkimi principi dela društva, ki je specializirano za delo z mladimi, v zadnjem času pa v svoj pester program vključuje tudi vse več otroških vsebin.

Usposabljanje, na katerem je kot gost sodelovalo naše društvo, je potekalo v MSUM, organiziral ga je Zavod Vizo, financiral pa ga je Slovenski filmski center.

Kako je bilo: pregled dogajanja petega srečanja cikla “Izvori fantastičnega”

Na petem srečanju Izvorov in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti smo se srečali z bajeslovnimi bitji iz slovenskega ljudskega slovstva.

Za začetek smo opredelili pomembnost povezanosti z viri ljudskega izročila, ki prenaša raznovrstno bogastvo domišljijskih in verskih predstav. Izpostavili smo problem prekinitve jezikovne tradicije, napajajoče se v domačem bajeslovju in njegovi široki jezikovni pojavnosti, še posebej v času zasičenosti s fantazijskimi deli anglosaškega izvora.

Nadaljevali smo s posameznimi primeri bajeslovnih bitij, ki živijo v bajkah, pravljicah, pripovedkah in drugih oblikah, raziskovali etimologijo, njihove posebnosti, raznolikost imen, ter se tako med drugim seznanili z ajdi, zmaji, vedomci, kresnikom in drugimi. Ves čas srečanja smo s komentarji obiskovalcev ohranjali živahno razpravo in posamezne primere povezovali s problematiko sodobne književnosti.

Literatura:

Kropej, Monika (2008): Od ajda do zlatoroga. Celovec: Mohorjeva

Mencej, Mirjam (2001): Gospodar volkov v slovanski mitologiji. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta

Mencej, Mirjam (2006): Coprnice so me nosile. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta

Šmitek, Zmago (2012): Poetika in logika slovenskih mitov. Ljubljana: Študentska založba

Goljevšček, Alenka (1991): Pravljice, kaj ste?. Ljubljana: Mladinska

Poročilo je pripravil Tomaž Kovačič. V kratkem sledi še avdio posnetke pogovora z Boštjanom Gorencem Pižamo.

Cikel poteka v sodelovanju z MKLJ – Enoto Šiška, ki ga tudi sofinancira. Projektno vsebino financira Mestna občina Ljubljana v okviru programa Škratova Čitalnica.

 

Filmski Klub: 6. srečanje

Vljudno vabljeni na novo srečanje Filmskega kluba, ki ga soorganiziramo z Mestno knjižnico Ljubljana – z enoto Šiška.

Novo srečanje se bo zgodilo v torek, 2.3., ob 18.10, v Knjižnici Šiška.

6. srečanje Filmskega kluba “Kjer je doma film” se bo ukvarjalo z vlogo tehnologije v razvoju filma kot ene najbolj tehnoloških oblik umetnosti. Premislili bomo relacijo med filmsko tehnologijo in družbenozgodovinskim kontekstom, skozi posamezne kinematske kode pa si bomo na izbranih primerih ogledali ključne tehnološke premike ter njihove implikacije za filmski jezik.

Še opozorilo. Domačo nalogo za šesto srečanje bomo pregledali na 7. srečanju, ki se bo zgodilo konec marca.

Projektna vsebina Filmski klub “Kjer je doma Film” se izvaja v okviru programa Škratova Čitalnica, ki ga financira Mestna občina Ljubljana, v sodelovanju z MKLJ – Enoto Šiška.