Otvoritev razstave Alme Karlin Šivec

V soboto, 26.12.2015, smo ob taktih, nastalih na Škratovih zvočnih delavnicah, otvorili razstavo Alme Karlin Šivec v okviru Škratove Galerije, projektne vsebine, ki se odvija v okviru triletnega programa Škratova Čitalnica. Otvoritve razstave se je udeležilo kar nekaj obiskovalk in obiskovalcev (za vse obiskovalke in obiskovalce ni bilo prostora v sicer relativno veliki Škratovi Čitalnici), na Kersnikovi ulici pa si boste razstavljena dela lahko ogledovali vse do julija 2016. V kratkem bomo objavili še intervju z mlado umetnico, dijakinjo 4.letnika Gimnazije Bežigrad.

Vljudno vabljeni k ogledu in seveda k obisku v vaši najljubši alternativni čitalnici.  

Programski list vas čaka v Škratovi Čitalnici. 

20151226_181857[1]

20151226_191436[1]

20151226_195157[1]

Škratova Galerija je projektna vsebina, ki se odvija drugo leto. Z njo želimo mladim, še neuveljavljenim ustvarjalnim dušam, ponuditi možnost razstavljanja. 

6. srečanje Francoskega krožka: Aïcha, Aïcha écoute-moi …

Na tokratni uri smo ponavljali števila od 0 do 100, operirali z glagolom vouloir (želeti si) in tvorili stavke z že poznanimi glagoli v nedoločniku: Je voudrais aller en France. Voulez-vous manger avec moi? etc. Tem smo po poslušanju originalne verzije pesmi Aicha dodali še glagola écouter in regarder. Naloga do prihajajoče ure: ogled filma: Le temps qui reste, režiserja Françoisa Ozona. 

hqdefault

Poročilo je pripravila Aicha Boughazi, mentorica in učiteljica Francoskega krožka, ki se odvija v okviru triletnega programa Škratova Čitalnica.

 

TV-filmski klub: Škratova Čitalnica in MKLJ – enota Šiška: povzetek 4. srečanja in napoved novega srečanja

Včeraj smo se srečali že na 4. srečanju TV-filmskega kluba. 
20151221_180705
 
Spregovorili smo o serialnosti, zadnjih dvajset minut pa je pripadlo Benjaminu, ki nam je predstavil izjemno zanimiv fenomen radijskih serialov – podcastov, pri čemer se je teoretsko oprl na B. Andersona, za študijo primerov pa je navedel pričujoči primer: https://serialpodcast.org/.
20151221_191331

 

Naše četrto srečanje bi sicer lahko povzeli z naslednjimi problemskimi vprašanji:
 
-Kaj je na serialnosti takega, da nas fascinira?
-Je morda povezana z nečim širšim v kulturi?
-Ali gre le še za en ekonomski “pripomoček” kulturnih industrij? Serialnost kot način zagotavljanja “aktivne prisotnosti” gledalca?
-Kakšna je vloga občinstva v serialnosti – je slednje ključno pri reproduciranju serialnosti kot forme, principa? (pomen in vloga novih medijev: od interneta, do socialnih omrežij, potreba po izražanju lastnih branj serij – kako razložiti ta pojav?
-Ali smo zares priča novi obliki fanovstva; ali prihajamo v stik s svetom prek serialnosti TV („forensic fandom“ po Mittelu)?
-Kaj pravzaprav doživlja občinstvo v serialnosti? (od participacije, re-cirkulacije, do virtualne skupnosti)?
Posebno pozornost smo namenili tudi analizam serialnosti z vidika strukturalistične analize, dolžni pa nismo ostali niti premišljevanjem o morebitni dekonstrukciji oz. transgresiji serialnosti. 
 
Naslednje srečanje se bo zgodilo 25.1.2016
 
Na petem srečanju bomo govorili o spremembah v načinih odjemanja televizijskih vsebin (novi poslovni modeli), ki jih gre razlagati skozi vzpon kakovostne televizije, pa tudi skozi vseprisotno rabo novih informacijskih tehnologij. Tako nas bo zanimalo, kaj se v pričujočih transformacijah dogaja s televizijskim občinstvom – je slednje postalo res bolj avtonomno pri zbiranju televizijskih vsebin? 
Vljudno vabljeni. 

Je suis ton reflet, ton image…je suis toi: ali poročilo s pete ure francoščine

V torek, 15. 12., smo tečaj pričeli s širjenjem našega znanja o številih (dodali smo desetice 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 in 90). Nato smo se igrali igro Gluhi telefon ali Telefonček, pri kateri smo si prišepetovali besedne zveze in stavke iz filma Angel-a, ki smo si ga ogledali pred uro. Ogledali smo si še dva izseka iz filma, na podlagi katerih smo si ustvarili vsak svojo francosko identiteto, ponovili svojilne zaimke. Nenazadnje pa smo tudi v dveh skupinah na podlagi kratkih opisov ugibali, o katerih znanih Francozih in Francozinjah govorimo.
C’était formidable 🙂
Poročilo je v okviru brezplačnega tečaja francoskega jezika, ki se odvija znotraj triletnega programa Škratova Čitalnica, pripravila Aicha Boughazi.

»Kjer se ena stvar konča in naslednja prične«: otvoritev razstave Alme Karlin Šivec v okviru Škratove galerije

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave del Alme Karlin Šivec z naslovom “Kjer se ena stvar konča in naslednja prične”:

26.12.2015, ob 19.00, v prostorih Škratove Čitalnice na Kersnikovi ulici 4.

»Kje se ena stvar konča in naslednja prične?« je vprašanje britanskega umetnika Iana Monroea, ki kot osnova služi delom razstave Alme Karlin Šivec. V seriji del avtorica namreč raziskuje različnost meja, robov, prehodov, ki so lahko tako odsekano ostri kot skoraj neopazni. Različni načini prehajanja so podani v seriji kolažev in grafik, katerim je puščena surovost umetniškega izraza, ki gleda izza robov namenoma strganega in zapacanega papirja. Kljub elementom navidezne grobosti pa je med deli stkana prefinjena rdeča nit, ki na vsebinski ravni posredno in neposredno povezuje umetnost in modo. Prikazuje, da vsak navdih, od vzorca do arhitekture, nakazuje na razvoj najučinkovitejšega okrasa človeškega telesa – oblačila.

Alma Karlin Šivec je dijakinja 4. letnika Gimnazije Bežigrad, ki goji neizmerno strast do umetnosti, še posebej pa do modnega oblikovanja. Tekom osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja se je udeleževala risarskih, slikarskih, šiviljskih tečajev, umetniških poletnih šol ter se udejstvovala na umetniških natečajih, svojo izobraževalno in poklicno pot želi nadaljevati s študijem modnega oblikovanja. Oblačila namreč dojema kot ultimativni izraz človekove osebnosti in hvalnico človeškemu telesu.

alma

Otvoritev razstave bodo pospremili artisti založbe ŠOP Records, ki bodo predstavili dela, ki so nastala v okviru Škratovih zvočnih delavnic.

Razstava Alme Karlin Šivec se odvija v okviru Škratove Galerije, projektne vsebine, ki mladim umetnicam in umetnikom skuša omogočiti, da predstavijo svoja dela širši javnosti. Škratova Galerija je del triletnega programa Škratova Čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana. Razstava bo na ogled do julija 2016, potem se bo preselila na Škratov vrt, v Škratov bibliobus.

Povzetek tretjega srečanja TV-filmskega kluba v MKLJ

Na zadnjem srečanju TV-filmskega kluba smo preučili institucionalne značilnosti televizije in kina. 
Analiza je razčlenila estetske, produkcijske in cirkulacijske značilnosti obeh medijev, mestoma je prečila tudi raziskovanja kulturnih in filmskih študij. 
 
Na srečanju smo med drugim diskutirali o konvergencah in divergencah obeh medijev, s fokusom na posamezne tipe izbranih medijev. Srečanje smo teoretsko uokvirili zlasti s pomočjo preučevanj Johna Ellisa. 
 
Za domačo nalogo se priporoča v branje tale tekst.
fotkatv klub
 
Se vidimo 21.12., ob 18.00, v Knjižnici Šiška.
 
Na četrtem srečanju bomo govorili o serialnosti v televizijskem mediju. Uvodoma bomo predstavili serial (nadaljevanka) in serijo (nanizanka), v nadaljevanju bo sledil zgodovinski, a tudi širši kulturološki pregled serialnosti kot forme, ki ni izključno vezana na televizijski medij. 
Se vidimo na novem srečanju. Domača naloga ni pogoj za obisk TV kluba. 

Gostovanje gledališčnikov v Mariboru

“Nagib k teoriji” – cikel predavanj in bralnih krožkov

Petek, 18.12. 2015, ob 17:00 @ Galerija K18 (Koroška cesta 18, Maribor)

PREDAVANJE ŠT. 1: SOCIALNA KOREOGRAFIJA KOT VADBENA STRATEGIJA IN PROSTORSKI DISPOZITIV MESTA MARIBOR

Zasnova in izvedba: Pia Brezavšček, Robert Bobnič, Rok Bozovičar in Alja Lobnik

Predavanje se bo z nadrobnejšo tematizacijo lotilo vprašanja javne sfere, predpostavljajoč, da tudi občinstvo ali publika, tvori nekakšno javnost. Znotraj vse bolj depolitiziranega javnega prostora in izključenosti teles iz medmrežnega javnega diskurza lahko ob predpostavki estetskega kontinuuma (Hewitt) mislimo »koreografijo« kot nekakšno vadbeno strategijo. Ta omogoča misliti potencial spremembe iz same estetske formacije teles v prostoru, saj je telo, s katerim plešemo in telo, s katerim hodimo in delamo eno in isto. Zastavek predavanja pa skuša premisliti tudi specifičen kulturno-družbeni kontekst, v katerega se umešča, in to je samoorganizirano brbotanje mesta Maribor. Mesto preveva specifičen zeitgeist, v fragmentih poganjajoč se na nekoliko drugačni operacionalni logiki, ki ostaja dedič vstajniškega gibanja in samoniklih platform. Bodisi gre za paralelne institucionalne strukture, ki vzpostavljajo nove načine “skupnostnega” na mladi neodvisni kulturno-umetniški sceni, bodisi za iniciative, ki vzpostavljajo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti ter so pobudnice participatornega proračuna.

IN

V soboto, 19. 12., ob 11:00 @ Galerija K18 bo potekal še

BRALNI KROŽEK št. 1

V povezavi s prvim predavanjem se bodo brali fragmenti iz del Social Choreography Andrewa Hewitta ter iz Public Sphere by Performance Bojane Cvejić in Ane Vujanović.

Bralni krožki bodo namenjeni branjem tekstov, ki izhajajo iz polja sodobnih uprizoritvenih umetnosti, izbor pa bo temeljil predvsem na novejši produkciji tekstov, ki uspešno teoretsko mislijo včasih komaj zaznavne spremembe znotraj umetniškega delovanja.

Produkcija: KUD Anarhiv
Koprodukcija in organizacija v Mariboru: Društvo Nagib
Partnerji: Pekarna Magdalenske mreže – Galerija K18