Slabi filmi tudi v letu 2018 – udarno v 2018!

Tako slabi, da so dobri!

Cikel Slabi filmi naletel na izjemen odziv! 

Nadaljevanje tudi v letu 2018!

Malo drugače, a še vedno z najslabšimi filmi vseh časov!

Se nam želiš pridružiti, spremljaj nas na kanalu Facebook ali nam piši na skratovacital(at)gmail.com!

Dobivamo se enkrat mesečno – naslednje srečanje 17. 02. 2018!

Shakespearsko avtorsko vprašanje v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana – enota Šiška: 1. srečanje že 26. 02. 2018, ob 17.30

Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da bomo v letu 2018 v sodelovanju z MKLJ – enota Šiška začeli z novim ciklom, ki ga bo vodil naš sodelavec in član društva, Tomaž Kovačič. Cikel bo predstavil dokaj kontroverzno področje literarne zgodovine, ki pa z neodvisnim raziskovanjem, medmrežjem in sodobno popkulturo (npr. film Anonymous iz leta 2011) bolj in bolj prihaja v ospredje javnega zanimanja. Zakaj obstaja dvom, da del, ki jih poznamo kot dela Williama Shakespeara, ni napisal mož iz Stratforda? Kdaj so se začenjali pojavljati dvomi? Ali je možno, da je Shake-speare psevdonim? Kdo so poleg Marka Twaina in Sigmunda Freuda znani skeptiki? Kdo so alternativni kandidati za avtorstvo? Kako tudi ortodoksna shakespearologija z novimi raziskavami dele dram pripisuje drugim avtorjem (kot recimo dele Henrika VI. Christopherju Marlowu)? Odvila se bodo štiri srečanja, in sicer do konca pomladi.

I. srečanje: Zakaj vprašanje?

ponedeljek, 26.2. 2018, ob 17.30 v Knjižnici Šiška

Srečali se bomo z razlogi, ki porajajo dvom o avtorstvu Williama iz Stratforda – vse od v oči bodečih biografskih vrzeli do široke razgledanosti, o kateri pričajo drame. Ali gre morda za pisca, ki je pisal pod psevdonimom? Koliko vemo o avtorjih, ki so bili njegovi sodobniki, in kaj lahko ugotovimo ob takšni primerjavi? Kdaj so se pojavili prvi dvomi?

Srečanja, ki jih soorganizirata Škratova čitalnica (KUD Anarhiv) in Knjižnica Šiška (MKLJ), se odvijajo enkrat mesečno, vodi jih Tomaž Kovačič.

Shakespearsko avtorsko vprašanje finančno podpirajo Knjižnica Šiška in Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino.

Šola kritičnega branja in pisanja 2017

V letu 2017 smo v sodelovanju z Društvom ŠKUC organizirali prvo Šolo kritičnega branja in pisanja, ki je naletela na zelo dober odziv. Več spodaj.

V sodelovanju z Info centrom Škuc je bila med 13. in 20. novembrom organizirana brezplačna šola kritične medijske pismenosti v času digitalnih medijev. Šolo je vodil Robert Bobnič, organizirana je bila v dveh sklopih oziroma srečanjih. Prvo, potekalo je 13. novembra od 18.00 do 20.00 v prostorih Galerije Škuc, je bil namenjen teoretskemu spoznavanju s produkcijskimi, distribucijskimi in recepcijskimi pogoji nastajanja medijskih diskurzov znotraj digitalne kulture, predvsem pa spoznavanju razbiranja različnih ideoloških učinkov na digitalnih platformah delujočih diskurzov. Srečanje je bilo zastavljeno na način predavanja z izbranimi primeri iz medijske prakse in s sprotno skupinsko naravnano refleksijo udeležencev šole. Na podlagi refleksije in v sodelovanju z vodjo šole so si udeleženci na koncu srečanja izbrali temo in način kritične evalvacije določenega medijskega primera. Na voljo so imeli teden dni časa za pripravo, saj je bilo drugo srečanje, ki je prav tako v galeriji Škuc potekalo 20. novembra od 18.00 do 20.00, namenjeno njihovi predstavitvi. Predstavitvi je sledila diskusija, katere namen je bil predvsem vzpodbuda razmišljanju o institucionalnih možnostih izobraževanja kritične medijske pismenosti v času digitalnih medijev.

Poročilo je pripravil Robert Bobnič.

Delavnico LGBT kritike smo na Festival LGBT filma 2017 (s partnerjema KUD Anarhiv in Društvo Škuc) izvajali prvič. Namen prve delavnice je bil izpostaviti vse bolj kritiško priznana LGBT/queer dela, udeležence/udeleženke delavnice spodbuditi h globljemu razmišljanju o filmih in jih naučiti osnove pisanja filmske kritike. Mentorica delavnice je bila filmska kritičarka Jasmina Šepetavc. Prijavljenih je bilo 7 udeležencev, poslušali pa so dve predavanji: na prvem smo se poglobili v zgodovino LGBT filma in filmske kritike, teorije in glavnih problemov prikazovanja LGBT oseb na velikem platnu. Predavanje je vključevalo gledanje filmskih primerov in interaktivno sodelovanje udeležencev – prepoznavanja glavnih tematik, pogostih stereotipov, žanrov ipd. in analiza del.Na drugem srečanju smo spoznavali zakonitosti pisanja filmske kritike – strukturo, pogoste napake, različne pristope k pisanju –, kot tudi delo kritika onkraj pisanja (kako pristopati do urednikov, plačilo, tuji in domači filmski festivali, tuje in domače filmske publikacije, tuje in domače filmske delavnice, združenja filmskih kritikov).Nato so si udeleženci izbrali dva festivalska filma, o katerih so pisali svoje prve recenzije. Mentorica je skozi teden in po festivalu z vsako pisko/piscem delala individualno, komentirala in popravljala pisne recenzije. Po izboru glavnega urednika Ekrana Cirila Oberstarja je bila številki december 2017 – januar 2019 objavljena recenzija filma 120 utripov na minuto udeleženke Veronike Foška Šaina, na spletnem Ekranu pa še tri recenzije udeleženk Maše Radi in Mance Gosenica (http://ekran.si/delavnica-lgbt/).

Poročilo je pripravila Jasmina Šepetavc.