Rezime prvega srečanja nove sezone TV-filmskega kluba

V ponedeljek smo otvorili novo sezono TV-filmskega kluba, ki ga soorganiziramo skupaj z MKLJ – enoto Šiška.
V letošnji sezoni bomo govorili o TV kot pomembni družbeno-politični in kulturni formi. Toda v analizo bomo vstopali skozi izjemno presečno disciplino TV študij, ki združujejo filmske, kulturološke, medijske, novinarske in literarne študije.
Na ponedeljkovem srečanju smo:
– predstavili osnove TV študij,
-kontekstualizacijo vzpona TV forme v relaciji do dveh družbenih tipov: družbe discipline vs. družbe nadzora,
-TV forma kot TOK po Raymondu Williamsu,
-TV forma skozi segmentacijo po Ellisu,
-vzpon kvalitetne oz. kakovostne televizije v relaciji do filma.
Tudi letos bomo skušali vabiti ugledne goste, prav tako bomo predstavljene vsebine tematizirali skozi “domače naloge”.
Na naslednjem srečanju, ki bo 26.10.2015, ob 18. 00, v Knjižnici Šiška, bomo govorili o vzponu kvalitetne oz. kakovostne TV kot specifične tv forme, ki je v svojih prijemih v marsičem izrazito kinematična. Prav tako se bomo spraševali, če ni princip serialnosti tisti, ki najbolj ustreza današnji obliki kapitalistične družbene vezi.
1. Domača naloga:
Izberi si dva novičarska programa in analiziraj način njunega podajanja vsebine: zaželeno je, da se osredotoči na poročanje o begunkah in beguncih,
Izberi si eno serijo ti. kakovostne televizije in jo analiziraj z vidika taksonomije: ali gre za serial ali za serijo; razmišljaj tudi o njenem odnosu do filma (za kakšen tip pogleda gre, kaj bi lahko označili za filmska sredstva, kaj bi označili za primer televizijskih konvencij ipd.)
Preberi, če imaš čas, tekst: Lenart Kučić: Kam pluje televizijski tok –> V Proti koncu: sodobna tv serija in serialnost (ur. Jela Krečič in Ivana Novak), če imaš več časa, pa se priporoča še odlična študija Raymonda Williamsa: Television)

Klub sofinancirata Mestna knjižnica Ljubljana in Mestna občina Ljubljana.