Gostovanje gledališčnikov v Mariboru

“Nagib k teoriji” – cikel predavanj in bralnih krožkov

Petek, 18.12. 2015, ob 17:00 @ Galerija K18 (Koroška cesta 18, Maribor)

PREDAVANJE ŠT. 1: SOCIALNA KOREOGRAFIJA KOT VADBENA STRATEGIJA IN PROSTORSKI DISPOZITIV MESTA MARIBOR

Zasnova in izvedba: Pia Brezavšček, Robert Bobnič, Rok Bozovičar in Alja Lobnik

Predavanje se bo z nadrobnejšo tematizacijo lotilo vprašanja javne sfere, predpostavljajoč, da tudi občinstvo ali publika, tvori nekakšno javnost. Znotraj vse bolj depolitiziranega javnega prostora in izključenosti teles iz medmrežnega javnega diskurza lahko ob predpostavki estetskega kontinuuma (Hewitt) mislimo »koreografijo« kot nekakšno vadbeno strategijo. Ta omogoča misliti potencial spremembe iz same estetske formacije teles v prostoru, saj je telo, s katerim plešemo in telo, s katerim hodimo in delamo eno in isto. Zastavek predavanja pa skuša premisliti tudi specifičen kulturno-družbeni kontekst, v katerega se umešča, in to je samoorganizirano brbotanje mesta Maribor. Mesto preveva specifičen zeitgeist, v fragmentih poganjajoč se na nekoliko drugačni operacionalni logiki, ki ostaja dedič vstajniškega gibanja in samoniklih platform. Bodisi gre za paralelne institucionalne strukture, ki vzpostavljajo nove načine “skupnostnega” na mladi neodvisni kulturno-umetniški sceni, bodisi za iniciative, ki vzpostavljajo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti ter so pobudnice participatornega proračuna.

IN

V soboto, 19. 12., ob 11:00 @ Galerija K18 bo potekal še

BRALNI KROŽEK št. 1

V povezavi s prvim predavanjem se bodo brali fragmenti iz del Social Choreography Andrewa Hewitta ter iz Public Sphere by Performance Bojane Cvejić in Ane Vujanović.

Bralni krožki bodo namenjeni branjem tekstov, ki izhajajo iz polja sodobnih uprizoritvenih umetnosti, izbor pa bo temeljil predvsem na novejši produkciji tekstov, ki uspešno teoretsko mislijo včasih komaj zaznavne spremembe znotraj umetniškega delovanja.

Produkcija: KUD Anarhiv
Koprodukcija in organizacija v Mariboru: Društvo Nagib
Partnerji: Pekarna Magdalenske mreže – Galerija K18