TV-filmski klub: Škratova Čitalnica in MKLJ – enota Šiška: povzetek 4. srečanja in napoved novega srečanja

Včeraj smo se srečali že na 4. srečanju TV-filmskega kluba. 
20151221_180705
 
Spregovorili smo o serialnosti, zadnjih dvajset minut pa je pripadlo Benjaminu, ki nam je predstavil izjemno zanimiv fenomen radijskih serialov – podcastov, pri čemer se je teoretsko oprl na B. Andersona, za študijo primerov pa je navedel pričujoči primer: https://serialpodcast.org/.
20151221_191331

 

Naše četrto srečanje bi sicer lahko povzeli z naslednjimi problemskimi vprašanji:
 
-Kaj je na serialnosti takega, da nas fascinira?
-Je morda povezana z nečim širšim v kulturi?
-Ali gre le še za en ekonomski “pripomoček” kulturnih industrij? Serialnost kot način zagotavljanja “aktivne prisotnosti” gledalca?
-Kakšna je vloga občinstva v serialnosti – je slednje ključno pri reproduciranju serialnosti kot forme, principa? (pomen in vloga novih medijev: od interneta, do socialnih omrežij, potreba po izražanju lastnih branj serij – kako razložiti ta pojav?
-Ali smo zares priča novi obliki fanovstva; ali prihajamo v stik s svetom prek serialnosti TV („forensic fandom“ po Mittelu)?
-Kaj pravzaprav doživlja občinstvo v serialnosti? (od participacije, re-cirkulacije, do virtualne skupnosti)?
Posebno pozornost smo namenili tudi analizam serialnosti z vidika strukturalistične analize, dolžni pa nismo ostali niti premišljevanjem o morebitni dekonstrukciji oz. transgresiji serialnosti. 
 
Naslednje srečanje se bo zgodilo 25.1.2016
 
Na petem srečanju bomo govorili o spremembah v načinih odjemanja televizijskih vsebin (novi poslovni modeli), ki jih gre razlagati skozi vzpon kakovostne televizije, pa tudi skozi vseprisotno rabo novih informacijskih tehnologij. Tako nas bo zanimalo, kaj se v pričujočih transformacijah dogaja s televizijskim občinstvom – je slednje postalo res bolj avtonomno pri zbiranju televizijskih vsebin? 
Vljudno vabljeni.