6. srečanje Francoskega krožka: Aïcha, Aïcha écoute-moi …

Na tokratni uri smo ponavljali števila od 0 do 100, operirali z glagolom vouloir (želeti si) in tvorili stavke z že poznanimi glagoli v nedoločniku: Je voudrais aller en France. Voulez-vous manger avec moi? etc. Tem smo po poslušanju originalne verzije pesmi Aicha dodali še glagola écouter in regarder. Naloga do prihajajoče ure: ogled filma: Le temps qui reste, režiserja Françoisa Ozona. 

hqdefault

Poročilo je pripravila Aicha Boughazi, mentorica in učiteljica Francoskega krožka, ki se odvija v okviru triletnega programa Škratova Čitalnica.