9. in 10. srečanje Francoskega krožka

Na devetem srečanju smo si ogledali izsek z film Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu in nove besede uporabljali v različnih stavkih. Nadaljevali smo s frazami glagola avoir (j’ai froid/j’ai chaud, il a faim/tu as soif etc.) in poslušali pesem A Paris od Riff Cohen in spoznali uporabo fraze il y a.
26.1.Na deseti uri francoščine smo  najprej v dvojicah tvorili nekaj stavkov, s čimer smo obnovili svoje snov prejšnje ure. Nato smo si ogledali dva izseka iz filma Les petits mouchoirs. Pričeli smo tudi z bralnimi vajami, na katerih smo spoznali nekaj pravil, ki veljajo pri branju francoskega jezika.
2.2.
Poročilci je za vas pripravila vaša učiteljica Aicha Boughazi. 
Francoski krožek se odvija v okviru triletnega programa Škratova čitalnica, ki ga v  letu 2016 sofinancira Mestna občina Ljubljana.