Sladkih 13 ali povzetek 13. ure Francoskega krožka

Tokrat smo na uri francoščine spoznali poleg že poznanih modalnih glagolov vouloir  in pouvoir še glagol devoir. S pomočjo “slovensko-francoskega” stavka konjtravojé smo se spomnili glagola travailler, angleščina pa nam je prišla prav pri glagolu arriver. Z omenjenimi glagoli smo tvorili množico bolj ali manj smiselnih dvogovorov, uro smo pa zaključili z branjem francoskih besed in stavkov.
Poročilo je pripravila Aicha, vaša učiteljica.
13.ura
Francoski krožek se odvija v okviru triletnega programa Škratova čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana