Povzetek 6. in 7. srečanja TV-filmskega kluba

Na šestem srečanju TV-filmskega kluba se nam je s študijo primera predstavil Dr. Matic Majcen. Na primeru serije Twin Peaks smo si tako ogledali značilnosti TV produkcije, premišljevali o konceptu avtorstva v okviru televizije, hkrati pa se tudi pogovarjali o vplivih televizije kot medija na širšo kulturo.

matc

6. srečanje je tako nastopalo kot lep uvod v 7. srečanje, na katerem smo si prek znamenitih primerov pogledali relacijo med avtorstvom in televizijo še pred vzponom t.i. kakovostne oz. kvalitetne televizije.

nina

Naslednje srečanje bo sklepno srečanje 2015/2016 sezone. Na njem bomo govorili o prihodnosti televizije v 21. stoletju.