Škratovi mesečni cikli 2016: Kakšne probleme imamo s spolom in s seksualnostjo 26 let po objavi ‘Težav s spolom’?

Vljudno vabljeni na pogovorni večer v okviru Škratovih mesečnih ciklov 2016:

14.4.2016, ob 18.00, v Škratovi čitalnici

Kakšne probleme imamo s spolom in s seksualnostjo 26 let po objavi ‘Težav s spolom’?

Dogodek bo moderiral:

Blaž Škerjanec

Če nas je Judith Butler že pred četrt stoletja opozorila na težave, ki jih imamo s politikami identitete, se zdi da je sodobne družbeno-politične prakse njena poanta kar malo obšla. Medtem ko se (zahodni) svet utaplja v identitarnih bojih za izenačitev pravic razno- in istospolnih partnerskih skupnosti, se nam naravnost vsiljuje Butlerjino Foucaultevsko vprašanje: “Čemu sluzi tovrstno jurisdiktično reguliranje tandema seksualnosti in spola”? Če sta na eni strani spol in seksualnost (identitetni) kategoriji, ki sta v specifični relaciji (spol-heteroseksualna matrica-seksualnost), pa Judith Butler vztraja, da med tema kategorijama ni nobene nujne, linearne korelacije – odpira se torej vprašanje odnosa med feminizmi in queer študijami, med študijami spolov in študijami seksualnosti, med živeto izkušnjo spola in seksualnosti. Judith Butler nas zadnjih 26 let vztrajno opozarja na težave, ki nam jih povzroča odprta ‘narava’ kulturnih signifikacij in z njimi povezane (temporalne) materializacije (spola). Njena teorija subverzije (strukturna možnost nezvestih ponavljanj diskurzivnih sedimentacij, ki posameznike inavgurirajo v subjekte) nas ne sili zgolj v preizpraševanje heteroseksulne matrice (ki tabuizacijo homoseksualnosti temporalno uvršča celo pred tabu incesta) in naturaliziranih družbenih konceptualizacij spolov (historično sedimentiranih regulatornih normativnih fikcij, ki dobijo ime moško in žensko), temveč nas sili v radikalno preizpraševanje predpostavk na katerih slonijo naše najbolj intimne in najbolj javne oblike identifikacij.

26 let po objavi Gender Trouble ne preizprašujemo več zgolj nase lastne ukleščenosti v heteroseksualno matrico in z njo povezanih pojavov heteronormativnosti, temveč vedno bolj tudi homonormativnosti, homonacionalizme, ter morda presenetljivo, vsaj iz vidika Judith Butler in njenih (teoretičnih) zaveznikov, hegemonski status dekonstruktivne kritike metafizike prezence in raznovrstnih družbenih konstrukturalizmov. Od objave Gender Touble smo priča kopičenju kritik misli Judith Butler, kritik ki niso zgolj zlonamerne, temveč benevolentnih kritik, ki skušajo graditi perspektive, ki vključujejo dekonstruktivistične poglede na družbeno konstrukcijo realnosti. Kakšno vlogo igra materija (telesa), kaj so afekti, kje se je izgubila marksistična kritika in kaj točno nam pripomore premišljevanje psihoanalitičnega Realnega pri razumevanju performativnega značaja družbenega in kulturnega kot ga koncipira Judith Butler? Kakšne politične oblike aktivizma so nam sploh na voljo, če Butlerjino postulacijo zgodovinsko sedimentiranih regulatornih norm (ali na kratko diskurzov) vzamemo resno? So parodične perfomativnosti, to so nezvesta (diferencialna) ponavljanja verig kulturno mediiranih označevalcev in praks, edine možnosti subverzije binarne konceptualizacije spola in heteroseksualne matrice? Je politika zgolj stvar kulture/družbenega?

Konceptualizacija večera: Blaž Škerjanec

Tekst: Blaž Škerjanec

butler

Škratovi mesečni cikli so del triletnega programa Škratova čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.