Škratovske knjižne izdaje

Eno od pomembnejših področij delovanja Kulturno umetniškega društva Anarhiv je med drugim tudi izdajanje zbornikov, knjižic, informativnih zloženk, celo časopisov.

Z vsemi izdanimi materiali skuša KUD Anarhiv ne le celostno zaokrožiti svoje aktivnosti, temveč želi z njimi širši, pa tudi strokovni javnosti, omogočiti dostop do tem, ki se jih prek različnih načinov obravnava in raziskuje v okviru izvajanih aktivnosti.

Naj ob tem izpostavimo le nekaj odmevnejših izdaj Kulturno umetniškega društva Anarhiv:

2012: Zbornik Škratove filmske šole 2012: film in novi mediji.

V njem boste našli poglobljene, znanstvene in strokovne članke o aktualnih problemih digitalizacije, filma, interneta. Brali boste lahko tudi o spremenjenih načinih nadzora oziroma kontrole v t.i. družbah nadzora; pa o presečišču dolg/kapitalizem/digitalno/analogno/filmski medij. V zborniku vas bo navduševal tudi intervju s svetovno priznanim teoretikom Alexandrom R. Gallowayem, s katerim se je pogovarjal Andrej Tomažin. Zbornik vas bo razveseljeval tudi z recenzijami in kratkimi zgodbami, ki so nastale v okviru skupinskega kreativno-filmskega pisanja. Na voljo še nekaj izvodov! Na voljo tudi v digitalni obliki!

2012: Kompas v besedah za orientacijo v prostoru pravic

Ustvarjalci projekta Digitalno nomadstvo, ki se je izvajal v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, je po skoraj dveh letih intenzivnega terenskega dela in zagovorništva z delavci migranti, prebežniki, osebami s subsidiarno zaščito in begunci v Mariboru, izdal zbirko najbolj osnovnih informacij za orientacijo v prostorih birokracije in vsakdanjega življenja. Kompas državljanskih in delavskih pravic za migrante v Mariboru ali kako se integrirati v svoje pravice je plod terenskih izkušenj raziskovalcev in migrantov v skupnem prizadevanju za ozaveščanje in predvsem uveljavljanje obstoječih, a žal mnogokrat kršenih oziroma neupoštevanih pravic iz področja bivanja, upravnih postopkov, dela, integracije in praktičnega vsakdanjega preživetja.

Kompas je orodje za informiranje, prepoznavanje in uveljavljanje pravic, obenem pa služi tudi kot pojasnjevalec različnih osnovnih postopkov ali »postopkovnih« situacij, v katerih se znajde velika večina migrantov. Specifične informacije so sicer vezane na situacijo migrantov v Mariboru, a je v splošnem pogledu Kompas namenjen vsem prebivalcem Slovenije. Oplemeniten je s konkretnimi izkušnjami in možnimi rešitvami, ki so jih migranti na različnih nivojih že uspešno uveljavljali v svojem vsakdanu. S popisom že obstoječih, preizkušenih praks in pregledom ter pojasnili uradnih postopkov Kompas omogoča prenos praktične vednosti tako med migranti samimi kakor med osebami zaposlenimi na javnih institucijah in v nevladnih organizacijah. Še na voljo! Na voljo tudi v digitalni obliki! 

2011: Zbornik Škratove filmske šole 2011: Film in digitalni način produkcije

Zbornik je plod analize razmerja umestitve filma kot aparata (po Agambenu) v ti. digitalni način produkcije. V njem boste našli poglobljene znanstvene in strokovne članke na dano tematiko, pa tudi recenzije in zgodbe, ki so nastale na delavnicah skupinskega kreativno-filmskega pisanja. Zbornik je na voljo le še v digitalni obliki!

2011: Mi smo bodoče delavstvo

V okviru projekta Mi smo bodoče delavstvo se je poglobilo v vprašanja prekarnega dela med mladimi in delovnih pogojev delavcev zaposlenih pri podizvajalcih v Luki Koper. Ti delavci bomo postali tudi mi, mladi! Več o izsledkih projekta si lahko preberete tukaj.

2010: Zbornik Škratove filmske male šole: revščina in socialna izključenost skozi filmski medij

Gre za prvi zbornik, ki je bil izdan v okviru Škratove filmske (male) šole. V njem boste našli natančna poročila vseh izvedenih predavanj, pa tudi znanstvene in strokovne članke, recenzije in predstavitev snemanja filma Izrezi praznine. Zbornik je na voljo le še v digitalni obliki.

2010: Knjiga Svetovi drugih

Knjigo je uredila Tea Hvala, v njej pa boste našli zgodbe, ki so nastale na štirih istoimenskih delavnicah v Ljubljani. Leitmotiv zgodb se vrti okoli zanimanj, namenjenih svetovom drugih, ki so zaznamovani s spolom, ker štrlijo iz povprečja »ženstvenih žensk« in »možatih moških«. Kot na svojem blogu Prepih/Draft piše Tea Hvala, je udeleženkam in udeležencem znanstvena fantastika ponudila možnost igrivih opisov, namesto usodnih vpisov v telo.
Knjiga je med drugim na voljo za izposojo v Škratovi Čitalnici (kot vse zgoraj navedene publikacije). Več o knjigi in ideji za knjigo pa si lahko preberete tukaj.

2009:  Pamflet: Ženska roba. Po sledeh sodobnega suženjstva iz Afrike v Evropo

Ob dogodkih, ki smo jih organizirali v okviru festivala Rdeče zore, smo pripravili pamflet s povzetki knjige Mary Kreutzer in Corinne Milborn: Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa. Pamflet med drugim temelji na izboru zanimivih informacij na temo trgovine z ženskami in prisilne prostitucije pri nas, v Evropi in Afriki. Pamflet je brezplačen in je na voljo samo v Škratovi Čitalnici (le en izvod!).

2007: Zbornik Living with the Other

Zbornik je nastal v okviru mednarodne jesenske šole: Enake možnosti spolov na področju bivše Jugoslavije. Vsebuje teoretske in umetniške prispevke udeležencev šole. Zbornik je na voljo v Škratovi Čitalnici, pa tudi v digitalni obliki!

2001: Publikacija in forum .svojtok.

.svojtok. je predstavljal (radikalno) kritiko obstoječe družbeno-ekonomske ureditve, namenjal je prostor konstruktivnim alternativam in nasploh vsem, katerih prizadevanja gredo v smeri oblikovanja svobodne, nehierarhične, neavtoritarne, kooperativne družbe, ki temelji na neposredni demokraciji. Na voljo v Škratovi Čitalnici in v digitalni obliki!

Vabljeni k izposoji, predvsem pa k branju!