Filmski klub 2016/2017: V kraljestvu dokumentarnega filma

V sezoni 2016/2017 bo Filmski klub, ki ga izvajamo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana – Enota Šiška, obravnaval dokumentarni film kot izjemno zanimivo filmsko področje.

Prvo srečanje se bo zgodilo 3.10.2016, ob 18.00, v Knjižnici Šiška

Zgodovinski razvoj dokumentarnega filma preide vrsto faznih prelomov, ki so vplivali na ustroj njegovih ustvarjalnih aspektov, pa tudi na načine, kako se je dokumentarni film sprejemalo oz. razumelo.

Ne le, da je dokumentarni film izjemno dovzeten za družbene, individualne, tehnološke in notranje filmske spremembe, raziskovalec Kramer npr. izpostavlja, da je dokumentarec tista filmska panoga, ki je v turbulentni zgodovini sedme umetnosti vselej predstavljala svojstveno torišče prevratnih idej, nastopala pa je tudi kot gibalo estetske inovativnosti.

Andrej Šprah za dokumentarni film med drugim tudi pravi, da ga gre obravnavati kot samostojno panogo z živopisno paleto lastnih stilističnih in estetskih prvin, z razvejeno zvrstno in podzvrstno strukturo ter bogato tradicijo gibanj, šol, smeri. (Šprah 2010: 27).

Serial sezone 2016/2017 bo na srečanjih tako obravnaval temeljne zvrsti in podzvrsti dokumentarnega filma, poleg tega pa bo predstavil še naslednje tematike (okvirni seznam tem):

  1. Osnovne pojme, povezane z dokumentarnim filmom: zvrsti, podzvrsti
  2. Zgodovino
  3. Gibanja
  4. Probleme, povezane z reprezentacijo, v relaciji do igranega filma
  5. Vpliv tehnologije na razvoj dokumentarnega filma
  6. Študija primera (najverjetneje gost/gostja)
  7. Stanje dokumentarnega filma v 21. stoletju

Posamezno srečanje bo pospremila domača naloga ogleda posameznih primerov. V kolikor bo zanimanje med obiskovalkami in obiskovalci, se priporoča tudi kolektivni obisk Festivala dokumentarnega filma marca 2017.

Srečanja bodo vzpodbujala polno participacijo.

Krožek koordinira Nina Cvar, filmska kritičarka in publicistka.

Se želiš prijaviti na posebno listo krožka? Piši na skratovacital(at)gmail.com. 

film

Filmski klub 2016/2017 (izvaja se v okviru programa Škratova čitalnica) izvajata Kud Anarhiv in MKLJ, sofinancirata pa ga MKLJ in Mestna občina Ljubljana.