S septembrom pričetek cikla predavanj Aktivna sedanjost je prihodnost!

Napovedali smo že, da smo letos v sodelovanju s Knjižnico Šiška pripravili cikel predavanj v okviru povsem novega projekta z naslovom Aktivna sedanjost je prihodnost!. V okviru pričujočega projekta vam med drugim nudimo tudi brezplačna svetovanja glede projektnega dela ter zanimive praktične delavnice.

Cikel petih predavanj bo potekal v drugi polovici letošnjega leta, ob ponedeljkih v Knjižnici Šiška.  Predavanja bodo tematizirala nekatere ključne družbeno-politične probleme slovenskega, pa tudi širšega evropskega prostora, pri čemer bodo predavanja v celoti izvajali mladi – študentke in študenti.

Kot prva se nam bo 16.9. 2013, ob 18.15, predstavila Ana Jereb, s predavanjem z naslovom ŽENSKE IN UPOR: feministična akcija v pogonu. 

Več o predavanju pa vam bo zaupala kar Ana sama:

“Z naraščajočimi neenakostmi stopajo vprašanja spola in feminizma ponovno v ospredje javnih razprav. Feminizem ne naslavlja zgolj žensk, temveč se bori proti revščini, nasilju, izključevanju šibkejših, zavzema se za pravico do brezplačnega šolstva, zdravstva in okrepitev socialne države ter rešitve išče v strukturnih spremembah. Na predavanju bomo govorili o vračanju feministk na ulice (s katerih niso nikoli odšle), o aktualnih vprašanjih, ki jih odpirajo in pomembnosti samoorganizacije.”

Ana Jereb je univ. dipl. sociologinja, podiplomska študentka Ženskih študij in feministične teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv (Škratova Čitalnica), v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki tudi finančno podpira predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo.