Predavanje Ane Jereb: ŽENSKE IN UPOR: feministična akcija v pogonu

Vljudno vabljeni na prvo iz serije petih  predavanj, ki potekajo v okviru projekta Aktivna sedanjost je prihodnost!:

16.9.2013, ob 18.15, v Knjižnici Šiška

Z  naraščajočimi  neenakostmi  stopajo  vprašanja  spola  in  feminizma  ponovno  v  ospredje  javnih razprav.  Feminizem  ne  naslavlja  zgolj  žensk, temveč  se  bori  proti  revščini,  nasilju, izključevanju šibkejših,  zavzema  se  za  pravico  do  brezplačnega  šolstva,  zdravstva in  okrepitev  socialne  države ter  rešitve  išče  v  strukturnih  spremembah.  Na  predavanju  bomo  govorili  o  vračanju  feministk na  ulice  (s  katerih  niso  nikoli  odšle),  o  aktualnih  vprašanjih,  ki  jih  odpirajo  in  pomembnosti samoorganizacije.

Ana Jereb je univ. dipl. sociologinja, podiplomska študentka Ženskih študij in feministične teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv (Škratova čitalnica), v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki tudi finančno podpira predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo.