Shakespearsko avtorsko vprašanje v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana – enota Šiška: 1. srečanje že 26. 02. 2018, ob 17.30

Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da bomo v letu 2018 v sodelovanju z MKLJ – enota Šiška začeli z novim ciklom, ki ga bo vodil naš sodelavec in član društva, Tomaž Kovačič. Cikel bo predstavil dokaj kontroverzno področje literarne zgodovine, ki pa z neodvisnim raziskovanjem, medmrežjem in sodobno popkulturo (npr. film Anonymous iz leta 2011) bolj in bolj prihaja v ospredje javnega zanimanja. Zakaj obstaja dvom, da del, ki jih poznamo kot dela Williama Shakespeara, ni napisal mož iz Stratforda? Kdaj so se začenjali pojavljati dvomi? Ali je možno, da je Shake-speare psevdonim? Kdo so poleg Marka Twaina in Sigmunda Freuda znani skeptiki? Kdo so alternativni kandidati za avtorstvo? Kako tudi ortodoksna shakespearologija z novimi raziskavami dele dram pripisuje drugim avtorjem (kot recimo dele Henrika VI. Christopherju Marlowu)? Odvila se bodo štiri srečanja, in sicer do konca pomladi.

I. srečanje: Zakaj vprašanje?

ponedeljek, 26.2. 2018, ob 17.30 v Knjižnici Šiška

Srečali se bomo z razlogi, ki porajajo dvom o avtorstvu Williama iz Stratforda – vse od v oči bodečih biografskih vrzeli do široke razgledanosti, o kateri pričajo drame. Ali gre morda za pisca, ki je pisal pod psevdonimom? Koliko vemo o avtorjih, ki so bili njegovi sodobniki, in kaj lahko ugotovimo ob takšni primerjavi? Kdaj so se pojavili prvi dvomi?

Srečanja, ki jih soorganizirata Škratova čitalnica (KUD Anarhiv) in Knjižnica Šiška (MKLJ), se odvijajo enkrat mesečno, vodi jih Tomaž Kovačič.

Shakespearsko avtorsko vprašanje finančno podpirajo Knjižnica Šiška in Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino.