Reportaža I.

Pred ponedeljkovim predavanjem Primoža Medveda smo za vas pripravili še sežetek Aninega predavanja ter njena izhodišča za vaša nadaljnja samostojna raziskovanja in udejstvovanja, hkrati pa vas vljudno vabimo, da nam na skratovacital(at)gmail.com pošiljate kratke sestavke o predstavljeni temi, memete, ilustracije, mnenja. Objavili jih bomo na naši spletni strani in v posebni zloženki, ki jo bomo pripravili konec leta!

Anin povzetek prvega predavanja, izvedenega v Knjižnici Šiška:

V predavanju sem izhajala iz prisotnosti nasilja in zatiranja žensk, ki smo mu navzoči v vsakdanjem življenju. Nasilje je obče prisotno, beremo o njem, ga čutimo na ulicah, a ga ne poimenujemo kot prizadevanje nadvladovanja ženskam.

Tovrstno zatiranje generira upor, ki se oblikuje v skupinah žensk, feministk, ki na izjemno kreativen in igriv način dvigujejo svoj glas, s katerim motijo samoumevnost sistema nadvlade.

Feministične skupine z lastnimi telesi izumljajo govorico, ki še ne obstaja, in uvajajo prakse življenja bodočnosti.

Kar razlikuje današnje feministične govorice od preteklih, je združevanje navidezno nepovezanega in preseganje zgolj vprašanj spola v njihovem mišljenju.

V zadnjih letih v evropskem prostoru zaznavamo porast tovrstnih skupin, v našem lokalnem kontekstu je ena izmed teh skupin Vstajniške socialne delavke.

Še Anina izhodišča:

Katera relevantna vprašanja odpira danes feminizem? Katera navidezno nezdružljiva področja združuje in zakaj?

Zakaj je pomembno misliti onkraj zgolj vprašanj spola in čemu heterogenost pristopov (in kaj to pomeni)?

Zakaj je pomembna samoorganizacija oziroma organizaranje od spodaj? Kaj to pomeni, na kakšen način se organizirati, kako povezovati ljudi, kako omogočiti zbiranje, kakšno vlogo imajo novi mediji in hkrati njihov nadzor?

V kratkem sledi še posnetek Aninega predavanja!