Novo predavanje v Knjižnici Šiška: Vloga filma v konstrukciji realnosti

Vljudno vabljeni na tretje iz serije petih predavanj, ki potekajo v okviru projekta

Aktivna sedanjost je prihodnost!

21.10.2013, ob 18.15, v Knjižnici Šiška:

Nina Cvar: Vloga filma v konstrukciji realnosti

Francesco Casetti je v monografiji Oko 20. stoletja. Film, izkušnja modernost med drugim zapisal, da je bilo 20. stoletje stoletje filma oziroma, je bilo v vsaj večji meri tako dojeto. Zavoljo tega njegova vloga v konstrukciji realnosti, tako na ravni družbe, kot na ravni imaginarnega, ne more biti zanemarljiva.  Zdi se, da v času množičnih, predvsem pa t.i. novih medijev, realnost dojemamo le še posredno, prek raznovrstnih medijskih protez, prek množično konstruirane fikcije. Zavoljo tega  se bomo v pričujočem predavanju spraševali, kakšno vlogo je v tem stoletje dolgem procesu imel film oziroma kakšna je njegova vloga danes.

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv (Škratova Čitalnica), v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki tudi finančno podpira predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo.