PRVO SREČANJE Feminističnega seminarja – PROJEKCIJA FILMA Born in Flames

Pred projekcijo sta delfinki Klara Otorepec in Katja Čičigoj razgrnili program letošnjega Feminističnega seminarja. Napovedali sta teme, ki se jih bodo predavateljice_ji lotile_i ter predstavili knjige, ki jih bodo letos prečesavale_i tudi na bralnih srečanjih v Škratovi čitalnici. Povedali sta, da se obetajo različne filmske in literarne feministične ure ter veliko tehtnih razprav o perečih tematikah na področju feministične teorije in zgodovine, spola in seksualnosti.

Doktorica znanosti ter teoretičarka in kritičarka feminističnega in kvir filma –  Jasmina Šepetavc je predstavila delo in produkcijo filma ter režiserkine motivacije.

Rojene v plamenih (Born in Flames) je feministični znanstveno-fantastični film, ki ga je režiserka Lizzie Borden s pomočjo prijateljic dokončala leta 1983. Zgodba je postavljena v fiktivne post-revolucionarne ZDA, v katerih je zmagal socializem. A deset let po revoluciji postaja jasno, da ta ni uresničila vsega, kar je obljubila, sploh v odnosu do žensk. Zato se te organizirajo in uprejo.

Režiserka je živela v New Yorku v času, ki ga je Ruby Rich v knjigi New Queer Cinema (2013) opisala kot čas med ženskimi gibanji in izbruhom epidemije aidsa, med feminističnimi skupinami in lezbično emancipacijo, med Reaganom in Reaganom. V tem smislu so Rojene v plamenih film, ki je izrazito kontekstualiziran v času in prostoru, saj izhaja iz gibanj za civilne pravice in je hkrati kritika njihovih razpletov. Obenem pa je zgodba tudi neverjetno aktualna:  zgodba v znanstveno-fantastičnem filmu spominja na naš čas (z izjemo socialistične države), kot da je bistvo minevanja časa, ko se gre za pravice žensk, neprestano vračanje starega.