FEMINISTIČNI SEMINAR: ANTONIJA TODIĆ – FEMINIZEM, NACIONALIZEM IN DRUŽBENA REPRODUKCIJA

Na predavanju je Antonija Todić predstavila študijo Sare R. Farris z naslovom V imenu pravic žensk, ki obravnava posebni položaj migrantskih delavk v Evropi. Kljub naraščajoči islamofobiji in vzponu nacionalističnih politik so tudi najbolj ostri nasprotniki priseljevanja (ženskim) migrantkam nenavadno naklonjeni, saj jih vidijo kot žrtve patriarhalnih kultur, ki jih je treba rešiti in emancipirati. V tujini (Zahodu) jih s prepletom integracijskih politik in gospodarskih ukrepov spodbujajo k izobraževanju in delu, ki jim bosta – tako kot evropskim ženskam v dvajsetem stoletju – omogočila ekonomsko neodvisnost in osvoboditev iz okovov zasebne sfere.

Nepričakovano sočutje, ki ga presenetljivo izražajo tako desničarji kot feministke, ni zgolj dobronamerna gesta, saj je danes velik del delovnih migrantk zaposlenih na skrbstvenem področju in v sferi gospodinjskega dela, na katerem je kronični primanjkljaj kadrov. Mnoge samooklicane feministke, ki ubogim migrantkam ponujajo emancipacijo skozi delo, kakršno so menda dosegle same, jim v resnici naprtijo naloge, ki so se jih desetletja poskušale znebiti. Analiza političnoekonomskih temeljev ideologije reševanja priseljenk, ki jo avtorica poimenuje z izrazom femonacionalizem, tako razkrije rasistične podmene in protislovja sodobnega feminizma ter ponudi odlična izhodišča za razpravo o delu, družbeni reprodukciji in intersekcionalnosti. Knjiga v slovenskem prevodu izide februarja letos pri Založba Sophia.