Bralni krožek sestrovščine ponosnega delfina

Delfinke ? nadaljujejo z bralnim krožkom v okviru Feminističnega seminarja!

Preberite 7-10 poglavje knjige Woman, Race and Class avtorice Angele Davis in se jim 21.4. ob 19.30 pridružite na spletu!

Več informacij in sprotna navodila najdete na FB strani Sestrovščine ponosnega delfina.