FEMINISTIČNI SEMINAR – SPLETNI BRALNI KROŽEK SESTROVŠČINE PONOSNEGA DELFINA

Kljub omejitvam karantene je Sestrovščina ponosnega delfina nadaljevala z bralnim krožkom v sklopu feminističnega izobraževanja. Včeraj, 21.4. smo uspešno izpeljali prvi spletni bralni krožek in predelali 7. – 10. poglavje.

Kljub splošnem zatiranju v družbi – pravi Angela Davis v knjigi Woman, Race and Class – lahko razberemo močan vpliv rasizma v strukturah gibanj za volilno pravico žensk v ZDA. Dogajal se je t.i. politični pragmatizem; da bi privabili in ohranili podporo belopolte ženske iz juga, so politično izključevali temnopolte ženske iz svojih gibanj ter zavzeli distanciran položaj od vprašanj rasizma.

Njen poseben položaj kot temnopolte delovno aktivne ženske na slabo plačanih položajih je bil tesno povezan z njenim bojem za volilno pravico kot sredstvom za izboljšanje delovnih pogojev, zato smo v 10. poglavju pobliže spoznali vidne temnopolte akterke znotraj socialističnih in komunističnih gibanj.

Na naslednjem srečanju, 19.5. ob 19:30 bomo pobliže spoznali izvor mita o temnopoltem posiljevalcu in boja za reproduktivne pravice. Močno upamo, da se bomo do takrat lahko videli osebno v Škratovi čitalnici, v nasprotnem primeru pa nadaljujemo s spletnim bralnim krožkom.