V letu 2013/2014 smo izdali

Tudi v letu 2013/2014 smo bili Škratki precej pridni, saj smo izdali kar nekaj zanimivih gradiv. Žal nam zaradi znanih razlogov ni uspelo izdati obsežnejših zbornikov kot je bilo to v navadi prejšnja leta, res pa je, da smo v minulem letu posegli v področja otroško-mladinskih projektov, študentskega delovanja, pa tudi v polje naše svetovalnice. Spodaj objavljamo izdana gradiva!

V sklopu projekta Aktivna sedanjost je prihodnost! smo izdali zloženko z nasveti za izpeljavo projektne ideje

Zloženka Razvoj projektne ideje

V sklopu projektov Akivna sedanjost je prihodnost! in večletnega, neprekinjenega delovanja projekta Škratova Čitalnica smo izdali krajši zbornik, v katerem je med drugim moč najti tudi nagrajene eseje našega velikega natečaja »Kdo smo, kje smo, kam gremo?«.

Zbornik Aktivna sedanjost je prihodnost in Škratova čitalnica 2014

V okviru otroško-študentskega projekta Dežela škratkov smo izdali povzetek dogajanj na otroških delavnicah:

Dežela škratkov