6. “Fantastično” srečanje: Junaki in pripovedovalci

 Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti

 Junaki in pripovedovalci

16.3. 2015, 18h: Knjižnica Šiška

»Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« je sklop predavanj, na katerih se bomo ukvarjali s fantazijsko književnostjo: njenim razvojem, predstavniki in smernicami.

Razgledali se bomo po junakih in junakinjah v fantazijski književnosti ter zasledovali prevladujoče vzorce in odstopanja. Vzporedno s tem bomo raziskali tipe pripovedovalcev in značilnosti njihove uporabe pri različnih avtorjih. Povezave bomo iskali tudi v fantastičnih prvinah, kot so magični predmeti ali nadnaravne sposobnosti protagonistov, ki v zgodbo vnašajo spremembo pogleda in pripovednih pričakovanj.

Predavanja, ki jih soorganizirata Knjižnica Šiška in Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv), se bodo odvijala enkrat mesečno.

»Izvore in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« finančno podpirata Knjižnica Šiška in Urad za mladino – MOL.

Sklop predavanj vodi Tomaž Kovačič, sodelavec KUD-a Anarhiv.