Kaj pa je ta zvok? In kaj so to za ene igre? Kaj pa je to za en film? In kaj je to za ena predstava? Vse to in še mnogo več je “Škratmobil”!

S “Škratmobilom” želimo vzpostaviti trajnostno naravnano socialno-kulturno platformo, ki bo v izbrani regiji vzpodbujala k razvoju kulturno-izobraževalnih in socialno angažiranih dejavnosti, k čemur bo še dodatno prispevala njena mobilnost.  Namen projekta je izvajati aktivnosti, ki aktivno vključujejo delo z otroki in mladimi.

Ker so naša ciljna skupina otroci in mladostniki, si želimo predvsem vzpodbujati socialne inovacije njim v podporo in tako razvijati nove programe in nove “storitve”, ki jih javne institucije v tej regiji ne zagotavljajo, po raziskavah pa imajo znaten pozitiven vpliv na dano ciljno skupino.

Otroke in mladino želimo aktivirati v njihovem lokalnem okolju, jih stimulirati, da so v njem kreativni, da pomagajo pri njegovem nadaljnjem razvoju, saj ga lahko pomembno, predvsem pa pozitivno preoblikujejo.

Otroke, mladostnike, njihove starše (rizična starostna skupina 50-60 let) in druge ranljive člane družbe bomo skušali opolnomočiti, jim ponuditi kakovostno neformalno izobraževanje, ki jih bodo okrepile, usposobile in navdihnile, da se bodo v lastnem okolju lažje aktivirali.

Projekt je naravnan dolgoročno, saj predvideva izoblikovanje trajnostne platforme, ki bo omogočala nadaljevanje opolnomočenja skupnosti in tako pomagala zmanjševati brezposelnost, predvsem med mladimi kot med najbolj prizadetimi skupinami prebivalcev s strani gospodarske krize. Platfroma bo vzpodbujala tudi delovanje medsektorskih partnerstev med prijaviteljem in programskimi sodelavci (NVO) ter lokalnimi partnerji (javnimi institucijami), z namenom razvoja belokranjske skupnosti, s čimer bomo na ravni regije izoblikovali koalicijo na področju socialno-kulturnih storitev, socialnega varstva in skupnostni skrbi za okolje.

Da bi dosegli, kar smo si zadali, smo opredelili več ciljev, na katere smo vezali specifične sklope aktivnosti, ki smo jih sintetizirali v delovne pakete, ki jih bomo kmalu predstavili širši javnosti.

Na vsak delovni paket se nanaša specifična metodologija dela, ki kot takšna omogoča kar najbolj učinkovito realizacijo začrtanih programskih rezultatov.

Eden od ciljev “Škratmobila”  je vsekakor tudi ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, saj je namen projekta tudi dolgotrajna prisotnost kakovostnih vsebin, ki jih bomo lahko izvajali usposobljeni člani ekipe tudi v času, ko ne bodo izvajane konkretne delavnice (učna pomoč, poklicno svetovanje, branje pravljic in drugega čitalniškega gradiva, risanje, igranje družabnih iger, šport, pomoč okoliškim prebivalcem, šivanje, petje, osnovno svetovanje v stiski in naročanje na individualne terapije, druženje, pogovarjanje itd.)

“Škratmobil” sta zasnovala Nina Cvar in Rok Govednik, finančno ga je podprl Norveški in EGP finančni mehanizem – mali projekti. Projekt se bo v letu 2015 izvajal v sodelovanju s partnerji: Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje Educor, Kulturni dom Semič, Knjižnica Črnomelj, KUD Plac Metlika.