Katalog

Avtor:PETERLIN Stane (ed.)Naslov:Zelena knjiga o ogro?enosti okolja v Sloveniji / The Green Book on the threat to the environment in SloveniaIzdajatelj:Ljubljana : Prirodoslovno dru?tvo Slovenije :Zav -0001Področje: EkologijaŠtevilka: Eko080Medij:knjigaŠt. strani:255ISBN:1-85383-612-5Jezik:engOpis:
Prevajalca : Kos, Milena / Slivnik, Franc","","Novak Du?an - podrocni urednik [4] str. pril. s katalo?nimi listki Ostali naslov : The Green Book on the threat to the environment in Slovenia // Zelena knjiga
Status:Check Shelves