Ožja ekipa

Nina Cvar, vodja projekta, urednica spletne strani

Je univ. dipl. kulturologinja, doktorska študentka na ZRC. Redna sodelavka Radia Študent (koordinatorica oz. urednica redne avtorske oddaje o filmu Temna zvezda). Redno objavlja v reviji Ekran, na Radiu Študent; strokovne in znanstvene članke o filmu in filmski teoriji objavlja tudi v Časopisu za kritiko znanosti, Kinu! (od aprila 2015 članica uredništva), Tribuni, Dialogih, na Airbeletrini, Cowebu Mesta žensk, v Agregatu, itd. Koordinatorka dejavnosti v KUD Anarhiv in projektna vodja Škratove filmske male šole 2009 in 2010, in Škratove filmske šole 2011 in 2012. Vodi Filmski klub v sodelovanju z MKLJ. Izkušnje z večletnim prostovoljnim delom (Škratova čitalnica, Kult.Co, Lokolom itd.), mentorica kulturnega novinarstva projekta Kult-Media Zavoda Radia Študent (delno financiran s strani EU), v.d. urednika redakcije za kulturo in humanistično vede RŠ (avgust 2011), predsednica žirije FIPRESCI na 16. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, prejemnica štipendije za nadarjene študente MOL. Od marca 2014 dalje samostojna kulturna delavka.

Rok Govednik, vodja programa, izvajanje delavnic in predavanj za otroke in mlade

Leta 2010 zaključil študij kulturologije (na VII. stopnji) na področju filmske teorije na Fakulteti za družbene vede z naslovom diplome »Neizrekljivi pogled: Od fotografske do filmske podobe«.

Ukvarja se predvsem s filmsko vzgojo, filmskim programiranjem, produkcijo in organizacijo filmskih ter drugih kulturnih dogodkov in festivalov. Je direktor Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, katerega glavno poslanstvo je filmsko opismenjevanje otrok in mladih po vsej Sloveniji. Tako s strokovnimi predavanji, pedagoško vodenimi pogovori z otroki in mladimi s filmskimi krožki in drugimi aktivnostmi za otroke in mladostnike sodeluje predvsem s kini, knjižnicami, festivali, šolami in vrtci. Je tudi stalni sodelavec Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta in Društva slovenskega animiranega filma. Je avtor tudi nekaj strokovnih in poljudnih tekstov za otroke in mlade (v: Zbornik Slon, 2010, Ko svinčnik in radirka oživita, GEA 2010, Zgodovinski pregled animiranega filma, 2012, pedagoška gradiva za starše in učitelje, Kinobalon – Kinodvor, 2010-). Leta 2013 je bil udeleženec programa Podjetno v svet podjetništva  (s projektom Zavod Vizo) pri Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije. Je tudi dobitnik štipendije Mestne občine Ljubljana za nadarjene študente leta 2007. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ga je leta 2012 štipendiralo z umetniško rezidenco v Londonu za januar 2013.

Emilija Kastelic, administracija in donacije

Doktorska študentka na Fakulteti za humanistične študije. Od 2009 raziskovalka na Znanstveno-raziskovalnem središči Univerze na Primorskem na področju upravljanja in finančne koordinacije evropskih projektov in črpanja sredstev ter priprave razpisov. Izkušnje z organizacijo festivalov (Kino Otok…) in sodelovanje s primorskimi organizacijami (Pina, MC Podlaga, Društvo Vezi, KŠOK …).

Nika Gričar, evalvacija

Leta 2011 zaključila študij kulturologije na področju kulturne politike in nevladnih organizacij v kulturi na Fakulteti za družbene vede z naslovom diplome »Vzpostavitev strukturiranega dialoga z oblastmi kot način vključevanja nevladnih organizacij v kulturnopolitični sistem.« Leta 2015 pa magistrsko delo z naslovom: »Kulturno vladovanje« – kaj prinaša kulturni politiki novega?: Primerjava danskega in slovenskega modela filmske politike«. Od januarja 2014 vodi pisarno Zavoda Vizo. Opravlja tudi raziskovalno delo: Koordinacija in priprava razstave »Kinodvor 90«, urednica besedil, izbora gradiv; september – oktober 2013; sodelovanje pri pripravi razstave »Kino paradiž – utrinki iz zlatih časov kinematografov v Ljubljani«, koordinacija medinstitucionalnega sodelovanja; april-maj 2012; raziskovalka in koordinatorka raziskave o zgodovini kinematografa na Kolodvorski 13: evidentiranje zbranega gradiva, vzpostavljanje partnerskih sodelovanj, koordinacija medinstitucionalnega partnerstva, oblikovanje končnega poročila raziskave, vzpostavitev arhiva in arhiviranje zbranega gradiva; oktober 2011-november 2012. Urejanje filmskega arhiva Kinodvora (za obdobje 1923-2001) in spletne podatkovne baze; november-december 2013; opravila evalvacijo dogodka vseslovenskega festivala FILMSKI TEDEN EVROPE 2012 (za Art kino mrežo Slovenije; naročniki: Urad vlade RS za komuniciranje, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in Evropska komisija) s kvalitativno in kvantitativno analizo. Raziskovalno delo za Art kino mrežo Slovenije pri elaboratu »Priprava strokovnih podlag za digitalizacijo art kinematografske mreže«, september – oktober 2010.

Barbara Drole, pomoč vodji projekta (v okviru izvajanja programa Javnih del 2015)

Jan Nalesnik: asistent programski vodji; filozof in sociolog, z eno nogo v fantazijskem svetu filma in iger ter z drugo na realnih tleh 35mm projektorja. Stric iz ozadja TV oddaj. Igralec namiznih iger, taroka in strasten zbiralec življenjskih brazgotin. Fužinc.

Mojca Kambič, svetovalka