Francoski krožek: kaj smo se naučili

V šolskem letu 2016/2017 je pod okriljem Kulturnega umetniškega društva Anarhiv potekal Škratov jezikovni tečaj za mlade Francoščina za začetnike malo drugače, ki ga je vodila diplomantka medjezikovnega posredovanja (slo-ang-fr) Aicha Boughazi. Tečaj je bil namenjen posameznikom in posameznicam, ki bi se želeli naučiti osnov enega izmed najbolj govorjenih romanskih jezikov. Skupina, ki se je srečevala enkrat tedensko, je štela 10 udeležencev.

Zaradi zgodovinskih okoliščin v angleškem jeziku mogoče najti približno 60 % besed francoskega izvora, zato smo na samem začetku in ves čas tekom tečaja iskali podobnosti med jezikoma, pri čemer so udeleženci z zadovoljstvom ugotavljali, da njihovo znanje francoščine še zdaleč ni nično. Ker je bil cilj izobraževanja naučiti osnove za najbolj učinkovito samostojno komuniciranje za vsakodnevno rabo, je bil poudarek ves čas na ustnem izražanju in aktivni participaciji učenk in učencev. Da bi dosegli našteto, smo se za ponavljanje usvojene snovi posluževali različnih iger, nemalokrat slovnico, besedišče ter izgovorjavo vadili tudi skozi gledališke prizore. Zavedajoč se dejstva, da se jezika najbolje naučimo, če smo z njim čim več stiku, smo nemalokrat poslušali kakšno francosko ali frankofono pesem ter si tudi doma vsak teden ogledali en film. O filmu oziroma pesmi smo se nato pogovarjali pri uri in ponovno preposlušali posamezne prizore oziroma dele pesmi, dopolnjevali dialoge oziroma verze ipd. Ker je slovnica temeljno ogrodje vsakega jezika, je bil na tem tudi poudarek tečaja, a smo del vsake ure namenili tudi učenju pravil izgovorjave in branja ter  osnovno besedišče.

Večmesečni program, ki je štel kar 20 srečanj in 21. sklepno, smo sklenili meseca julija 2016.

V letu 2017, natančneje, januarja 2017, pa ponovno štartamo z učenjem francoščine. Več sledi.

Krožek je vodila Aicha Boughazi, sofinancirala pa sta ga Mestna občina Ljubljana in CSD.