feministični bralni seminar: bralni krožek sestrovščine ponosnega delfina, 13. 2. 2024 ob 18.00, škratova čitalnica

Na četrtem srečanju bomo prebirale najnovejše delo feministične teoretičarke dr. Lilijane Burcar z naslovom Kapital in reproduktivne pravice.

Gre za obsežno raziskavo, ki je podroben analitični in empirični prikaz tematike in zlasti njena umestitev v politično-ekonomske odnose v družbi. Razgalja zavajajoče politične in demagoške pristope k preurejanju reproduktivnih pravic žensk, ki se utrjujejo že vsaj trideset let in se danes še zaostrujejo v škodo avtonomije in dostojanstva žensk in družbe.

” Avtorica eksplicitno ali implicitno zavrača različne poenostavljene razlage in predstave o družbah zahoda kot razvitih, humanih in nosilkah napredka, pri čemer ji primerjava aktivnega odnosa drav kapitalistične in socialistične ureditve do reproduktivnih pravic ženks zagotavlja zanesljivost spoznanj in njihovo izjemno prepričljivost.” (Maca Jogan)

Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.

Feministični bralni seminar sofinancirata KUD Anarhiv, program Škratova Čitalnica, in Mestna občina Ljubljana.