feministični bralni seminar: bralni seminar sestrovščine ponosnega delfina, 12. 3. 2024 ob 18.00, škratova čitalnica

Na petem srečanju se bomo ponovno srečale z ameriško feministično teoretičarko in aktivistko bell hooks. To bo že naše tretje srečanje s to neverjetno milico in praktičarko. Knjiga Feminizem je za vsakogar, je apel k širokemu razumevanju feminizma, ker se ga še vedno prepogosto dojema kot pristranskega, ozkega, izključevalnega.

V iskrivem, kritičnem družbeno angažiranem tonu bell hooks podaja temeljne probleme spola, seksualnosti, družbe, in feminizem utemeljuje v pristni človeški izkušnji ter potrebi po sprejemajoči in ustvarjalni družbi, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, dostojanstvu, enakosti in pravičnosti. V delu poziva tako k ženski kot tudi moški emancipaciji od patriarhata.


Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.

Feministični bralni seminar sofinancirata KUD Anarhiv, program Škratova Čitalnica, in Mestna občina Ljubljana.