feministični bralni seminar: bralni krožek sestrovščine ponosnega delfina, 9. 4. 2024 ob 18.00, škratova čitalnica

Na šestem srečanju bomo prebirale zbornik Feministične prihodnosti. V njem se kritične teoretičarke, filozofinje, sociologinje in teoretičarke spola, nekatere tudi Delfinke – Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Sophie Lewis, Victoria Margee, Jasmina Šepetavc in Anamarija Šiša – pri zamišljanju reorganizacije skrbstvenih razmerij, družinskih in ljubezenskih odnosov in delitev dela navdihujejo pri ambicioznem delu Dialektika spola: zagovor feministične revolucije Shulamith Firestone.

Firestone je leta 1970 ob izidu dela predvidela številne tehnološke in družbene spremembe, ki smo jim priča danes, in ponudila konkretne predloge za njihovo emancipatorno preusmeritev. Njene predloge so avtorice v svojih prispevkih kritično pretresle in ustvarjalno prikrojile ter poskusile iz njih izluščiti najboljše – s končnim namenom, da se te predloge nekoč tudi udejanji.


Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.

Feministični bralni seminar sofinancirata KUD Anarhiv, program Škratova Čitalnica, in Mestna občina Ljubljana.