feministični bralni seminar: bralni krožek sestrovščine ponosnega delfina, 14. 5. 2024 ob 18.00, škratova čitalnica

Na sedmem srečanju se vračamo k misli ruske komunistične revolucionarke Aleksandre Kollontaj ter njenemu prvemu, v slovenščino prevedenemu delu Ženska v socializmu.

Po besedah prevajalke dela, Mojce Dobnikar, je izid knjižne zbirke predstavljal pomembno intervencijo v takratni slovenski feministični prostor. Reševanje ženskega vprašanja je bilo takrat resno povezano z reševanjem delavskega vprašanja in s tem povezanega vprašanja podružbljanja gospodinjskega in materinskega dela. Kollontaj pa v svojih spisih spregovori tudi o pomembnosti medsebojnih odnosov med moškimi in ženskami, zasebnih in ljubezenskih odnosih ter ljubezni nasploh. Odkritje Kollontaj in njene teorije je za feministično gibanje v Sloveniji pomenilo neke vrste odkrivanje socialistične feministične zgodovine.


Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.

Feministični bralni seminar sofinancirata KUD Anarhiv, program Škratova Čitalnica, in Mestna občina Ljubljana.