feministični bralni seminar: bralni krožek sestrovščine ponosnega delfina, 12. 12. 2023 ob 18.00, škratova čitalnica

Na drugem srečanju nove sezone bomo prebirale delo Ženske v evropski zgodovini nemške zgodovinarke Gisele Bock.

V svojem delu se Bock kritično ukvarja z zgodovino žensk v Evropi, pri čemer uspešno kombinira zgodovino spolov s kulturno in socialno zgodovino ter z bogatimi primeri opisuje politični, socialni, kulturni in pravni položaj žensk v Evropi od srednjega veka do današnjih dni. Njeno delo ima prodorno moč tudi zaradi primerjav med državami, kaže pa tudi, da zgodovina ne daje enoznačnih odgovorov.

“Sodbe o tem, da je ženska emancipacija sovražnik vsakega naroda, nikakor niso bile osamljene in se vlečejo skozi zgodovino že od srednjega veka. Ni pa v tej zgodovini žensk najti samo sovražnikov žensk. Gisela Bock poskuša odkriti in ozavestiti, kdaj in kako so se ženske v zgodovini priglašale k besedi, s katerimi sredstvi in kakšnimi cilji so se bojevale za to, da bi spremenile neenakovreden položaj spolov v vsakdanjem žovljenju družbe …” (Zoja Skušek)

Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.

Feministični bralni seminar sofinancirata KUD Anarhiv, program Škratova Čitalnica, in Mestna občina Ljubljana.