Sklepni ŠkratMobilov dogodek: okrogla miza v KC Semič in predstavitev zmagovalnega razmisleka velikega natečaja

Zaključek projekta Škratmobil – mobilne socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike z okroglo mizo »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj« v KC Semič: 19.10.2015, ob 18.00.

ŠkratMobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike, ki jo s petimi partnerji, s Kulturno umetniškim društvom Plac, s Knjižnico Črnomelj in z Javnim zavodom Kulturni center Semič, ter z dvema partnerjema iz Ljubljane, z Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture Vizo ter z Izobraževalnim centrom za zdravo življenje Educor, izvaja Kulturno umetniško društvo Anarhiv, se 19.10. 2015 s sklepnim dejanjem, z organizacijo okrogle mize »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj«, ki se bo odvijala v Kulturnem centru Semič, zaključuje.

Z okroglo mizo, ki jo bo vodila Alenka Tomašič, predsednica Kulturno umetniškega društva Plac, želimo opozoriti odgovorne službe kot tudi širšo javnost na probleme izbrane regije, artikulirati pobude za izboljšanje stanja, predvsem pa v središče postaviti otroke in mladino.

Na okrogli mizi bomo predstavili tudi zmagovalni razmislek natečaja »Tudi Bela krajina obstaja« – kako vidim Belo krajino in kaj si želim od Bele krajine«.

Prisotnost na sklepnem dogodku projekta, ki je neposredno zajel več sto obiskovalk in obiskovalcev, so potrdili:

  • Zorko Škvor, podsekretar na Uradu RS za mladino,
  • Darko Kočevar, vodja projektov KUD Zlata Skledica, nekdanji dolgoletni ravnatelj na podružnični šoli v Gribljah,
  • Klemen Vitkovič, predsednik Mladinskega centra Bit,
  • doc. dr. Milko Poštrak, Fakulteta za socialno delo.

 

Projekt ŠkratMobil je v letošnjem letu, s pričetkom meseca maja, s svojim programom redno obiskoval Semič, Črnomelj in Metliko, oglasil pa se je tudi v Marindolu.

Glavni cilj 30 naročenih delavnic, izbranih s strani lokalnih partnerjev, Javnega zavoda Kulturni center Semič, Knjižnice Črnomelj in Kulturno umetniškega društva Plac, ter t.i. stalnega ŠkratMobilovega programa, je bil otrokom in mladini ponuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani ravni primanjkuje.