O Škratkih

Dežela škratkov: Škratova čitalnica za najmlajše ali Škratki in škrati spoznavajo in korakajo v svet

Škratova čitalnica za najmlajše ali Škratki in škrati spoznavajo in korakajo v svet predstavlja pisano stičišče, v katerem se srečujejo različne generacije, zlasti pa študenti in najmlajši, pa tudi nekoliko starejši, naši mladostniki, ki se že spogledujejo s svetom odraslih.

Današnji časi so časi sprememb. So časi, ki od nas zahtevajo, da stopimo skupaj, si med seboj delimo znanje in izkušnje, kajti le tako bomo lahko razumeli hitro spreminjajoči svet, ki z vsakim dnem postaja hitrejši, kompleksnejši.

Kamenčki tu, kamenčki tam. Eden od teh kamenčkov je tudi Dežela škratkov, ki jo naše društvo skupaj z vami gradi v sodelovanju z MSUM.

V globalni mozaik bomo kamenčke lepili na štirih različnih druženjih (vsako druženje se bo ponovilo dvakrat), za konec pa se bomo srečali še enkrat, na zaključni prireditvi, na kateri bomo občudovali izdelke naših otrok in mladostnikov.

Druženja bodo potekala v obliki skrbno premišljenih delavnic, ki bodo prek kreativnih aktivnosti in pogovora z otroci in mladostniki skušala približati ideje in ideale, ki jih že od leta 1999 zasleduje Škratova čitalnica.

Ideje in ideali kot so enakost, medsebojno razumevanje in strpnost, anti-rasizem, anti-militarizem, angažirana umetnost, ekologija in trajnostni razvoj so naši kamenčki, ki jih bomo skupaj barvali in vstavljali v sestavljanko Dežele škratkov na srečanjih:

Škratki, ekologija, trajnostni razvoj in umetnost (2 X ponovitev)

Otroci bodo plastične plastenke povsem na novo uporabili, s čimer se bodo spoznavali s pomenom reciklaže in trajnostim razvojem. Med izdelovanjem se bodo mentorji z otroki pogovarjali o pomenu reciklaže, ekologije, človekovega odnosa do okolja, rastlin.

Iz večjih plastenk bodo otroci izdelali mini zeliščne vrtove. Plastenke bodo otroci najprej pripravili za saditev, na to pa jih bodo napolnili z zemljo in vanjo posadili različna zelišča. Nekaj mini zeliščnih vrtov bodo otroci razstavili na vrtu Škratove čitalnice, ob tem bodo z mentorji spregovorili tudi o odnosu med naravo in umetnostjo. Na zarisani sledi prepleta narave in umetnosti bodo otroci iz manjših plastenk izdelali tudi vazice.

 

Škratki in magični svet živali (2 X ponovitev)

Zelo pomembno področje, ki ga pokriva Škratova čitalnica, so tudi pravice živali. V ta namen bomo organizirali delavnico, ki bo otroke spodbujala k zavedanju pomena simbioze človek/žival. Delavnica bo tako otroke spodbujala k zavedanju pomena odgovornosti za živali v hiper industrializiranem urbanem območju.

Da bi otrokom približali to izjemno pomembno tematiko, bodo otroci iz odvrženih plastenk izdelali ptičje krmilnice in jih tudi razstavili. 

 

Škratki in darovi narave (2 X ponovitev)

Pričujoča delavnica bo oblikovana skozi dve ključni etapi.Najprej se bomo z otroki sprehodili po okolici Metelkove, tekom sprehoda bo otrokom na zanimiv način predstavljena zgodovina in pomembnost Metelkove za širšo družbo kot tudi za sama alternativna gibanja. Na sprehodu bodo mentorji z otroki nabirali storže, liste, cvetove in trave. V naslednji etapi bodo otroci ob pogovoru o letnih časih iz nabranega materiala izdelali zanimive igrače.

 

Škratki v čudežni deželi (2 X ponovitev)

Pričujoča delavnica se bo najbolj neposredno ukvarjala z gradivom in vsebino Škratove Čitalnice. Najmlajši bodo s pomočjo sodelujočih študentov spoznavali različne pravljice z vsebinami, ki so aktualne za današnji čas multikulturnih liberalnih družb. Natančneje, skozi pravljične vsebine bodo otroci spoznavali romske in druge etnične manjšine. Z otroci bomo spregovorili tudi o različnih tipih družin.

Skozi otrokom prijazen pristop bodo najmlajši razširili svoj pogled na pisanost širše družbene sestave, bili spodbujeni k razmisleku (tj. skozi risanje in slikanje) o lastnih izkušnjah s kakršnimi koli manjšinami.

Na koncu bodo lahko z brskanjem po knjižnih materialih Škratove čitalnice odigrali še vlogo knjižničarjev kot tistih, ki z znanjem širijo zavest o pomembnih družbenih tematikah.

Konec projekta bomo obeležili še z zaključno prireditvijo v Klubu Sot 24, 5, na kateri bomo predstavili t.i. virtualno razstavo in brušuro, in sicer tako otrokom ter njihovim staršem oz. skrbnikom, kot širši zainteresirani javnosti.