Kdo smo

Kulturno umetniško društvo Anarhiv je bilo ustanovljeno februarja 1999, po tem, ko smo se sodelujoči pri projektu Škratove Čitalnice odločili, da bi radi delovanje slednje izboljšali in razširili, poleg tega pa se lotili še drugih polj dejavnosti v okviru osvobodilnih (emancipatornih) družbenih gibanj.

KUD Anarhiv nadgrajuje in poglablja smernice, ki smo si jih zadali že ob splavitvi projekta Škratove Čitalnice – omogočiti mladim (še posebno študentom), a tudi ostali zainteresirani javnosti dostop do izjemno raznolikega gradiva, ki je bodisi na aktivistični, bodisi na teoretični ravni povezano z emancipatornimi (osvobodilnimi) družbenimi gibanji – anarhizmom, feminizmom, ekologizmom, anti-militarizmom, anti-nacionalizmom, anti-rasizmom, itd.

Poleg informativno-posredniške vloge ter sodelovanja z drugimi društvi in iniciativami kompatibilnih aspiracij, Kud Anarhiv redno organizira različne projekte, dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti, ki vključujejo predstavitve, predavanja, delavnice na Metelkovi kot v drugih dovzetnih institucijah svobodomiselne kulture.

Naš cilj je spodbujati mlade in študente, da se izven formalnih izobraževalnih institucij neformalno izobražujejo, predvsem pa, da se jim da priložnost ustvarjalnega delovanja, razvijanja kritičnega mišljenja, spodbujanja samoiniciativnosti in študentskih pobud oziroma pobud mladih, zaradi česar se Kud Anarhiv predstavlja kot društvo, ki budno spremlja aktualne procese v družbi, saj so mladi (večinoma študentska populacija) tisti, ki predlagajo projektne vsebine in jih kot take tudi sami izvajajo.

Naš cilj je med drugim tudi omogočiti, da je večina naših aktivnosti javno dostopna tudi po njihovem uradnem zaključku, kar pomeni, da društvo še posebno spodbuja izdelovanje zbornikov in drugih publikacij, v času novih tehnologij, pa tudi posluževanje  novih medijev.

V preteklosti smo med drugim organizirali kar nekaj projektov, namenjenih našim najmlajšim, pa tudi mladostnikom. Naj jih naštejemo le nekaj: Škratova domovalnica, (P)Rožna mladina – projekt za mlade na področju zaposlovanja, Družba, to sem jaz, Škratova filmska šola, Škrat Čitalko spo(za)znava svet, REVOLUCIJA AKCIJA z Estelo in Gillesom: delavnica o užitnih rastlinah v mestu ipd.

Več o naših projektih  na http://www.ljudmila.org/anarhiv/index.html, http://fimuthe.org/, http://www.druzbatosemjaz.si/ itd.

 

Nina Cvar: vodja projekta Škratova Čitalnica za najmlajše, PR, organizacija, razpisi

Barbara Drole: vodja projekta Škratova Čitalnica za najmlajše, organizacija, digitalno oglaševanje, razpisi

Ana Jereb: predsednica društva, razpisi

Tit Podobnik: oblikovanje in izdelava spletne strani, oblikovanje brošure, tehnični sodelavec

Mojca Cvar: prostovoljka, pomoč na delavnicah, delo z otroki

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami:

Moderna galerija Ljubljana (MSUM), YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, KUD Mreža