Cilji projekta

Glavni cilj vseh aktivnosti bo opolnomočenje otrok in mladine – otrokom in mladim želimo nuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani ravni v izbranem okolju primanjkuje; v tem oziru bomo otrokom in mladim ponudili premišljeno strukturirane vzgojno-izobraževalne vsebine, posredovane prek projektne skupine izkušenih mentoric in mentorjev s področij, ki jih posamezne nosilke oziroma nosilci že profesionalno izvajajo. Izbrane vsebine zajemajo celostna strokovna področja, odgovarjale pa bodo na ključna vprašanja, vezana na problematiko regije.

Skozi celoten proces želimo transformirati koncept projekta, saj bi Škratmobil želeli vzpostaviti kot primer trajnostne lokalne socialno-kulturne platforme, katerega blagodejni učinki so navzoči tudi po »uradnem« zaključku projekta.