Poklicna svetovalnica: Od ideje do projekta

Poklicna svetovalnica funkcionira kot del Kombi programa (ti. stalne programske vsebine), ki je izjemno pomembna programska kategorija izrazito interdisciplinarne in programsko presečne narave. Gre za program, ki je na voljo v ti. ŠkratMobilu, predelanem starem kombiju, v vsakem obiskanem kraju. Po eni strani dopolnjuje izbirne programske vsebine, ki so si jih med več kot petdesetimi ponujenimi programskimi opcijami izbrali naši dragi partnerji v Beli krajini, po drugi strani pa njegove posamezne programske vsebine nastopajo kot povsem samostojna celota.

V okviru Poklicne svetovalnice bomo organizirali krajšo wordpress delavnico, prav tako nudimo možnost opravljanja prostovoljne prakse v času naših obiskov v Beli krajini (če te zanima, nam piši na skratovacital(at)gmail.com), med 18. in 21. avgustom pa bomo ponudili tudi kratko delavnico Od ideje do projekta z diskusijo in možnostjo skupinske projektne diskusije na predlagane projektne ideje.

Že sedaj pa za vas objavljamo kratek kažipot, ki je nastal kot edinstven zbir naših izkušenj na področju mladinskega dela.

Gradivo:

Od-ideje-do-projekta_svetovalnicaGradivo

Psihološki kotiček Zuzanne Kraskove, mag. psih. soc. pom.

V okviru psihološkega kotička Zuzanne Kraskove, mag. psih. soc. pom., projekt ŠkratMobil nudi tudi brezplačno psihosocialno in psihoterapevtsko obravnavo preko spleta.

Namen psihosocialne in psihoterapevtske obravnave je pomagati otrokom in mladim na območju delovanja projekta Škratmobil, najti prave poti iz psihosocialnih stisk, najti lažjo pot k rešitvi različnih socialnih težav kot so vključevanje v ekonomsko, kulturno in družabno okolje ipd.

Psihosocialna in psihoterapevtska obravnava pomaga otrokom in mladim pri iskanju identitete, pomaga jim najti v sebi ustvarjalni naboj, ki bo ponujal nove ustvarjalne zamisli, uporabne tudi na nivoju dela/zaposlitve/, kakor tudi v bodočem življenju nasploh.

Psihološki kotiček je seveda odprt tudi drugim starostnim skupinam, pomeni pa celostno zaokrožitev predavanj, ki jih v okviru projekta ŠkratMobil izvaja Zuzanna Kraskova. Poleg brezplačnega svetovanja bomo v Psihološkem kotičku objavljali tudi strokovno gradivo, ki ga za potrebe predavanj pripravlja Zuzanna Kraskova.

Kontakt za svetovanje: info(at)ipsp.si

Vljudno vabljeni tudi na predavanja, ki jih za potrebe ŠkratMobila izvaja Zuzanna Kraskova:

Nedelja, 30. 8.  / na Metliški Koupi: Metliško kopališče:

18.00 Diskusija KAR ME MORI JE … – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Petek, 11.9.  / v Knjižnici Črnomelj:

19.00 Predavanje NEPRILAGOJENO VEDENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV z diskusijo – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Četrtek, 24.9.  / v Kulturnem centru Semič /za vse starosti:

18.00 Predavanje MOTIVACIJA OTROK IN MLADINE z  diskusijo – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Sreda, 30.9.  / v Knjižnici Črnomelj:

19:00 Diskusija KAKO SE MOTIVIRATI? – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Četrtek, 1.10.  / v Kulturnem centru / za vse starosti:

18.00 Diskusija KAKO SE MOTIVIRATI? – mag. psih.soc. pom. Zuzanna G. Kraskova

Gradivo prvega predavanja, ki ga je za predavanje v Metliki pripravila Zuzanna G. Kraskova:

PregledPP – RAZVOJNA PSIHOLOGIJA – projekt Škratmobil

Objavljamo gradivo ostalih predavanj, ki ga je pripravila Zuzanna G. Kraskova: 

PP – Neprilagojeno vedenje otrok in mladostnikov

zuzanna

Izbirne programske vsebine

Poleg stalnega, ti. Kombi programa, je ŠkratMobil pravi programski pohodnik. Postaja po različnih programskih postajah, se sprehaja po barvitih programskih poteh, raziskuje, se pogovarja, fotografira, pleše, riše, glede filme. Izbirne programske vsebine so vsebine, ki so si jih med več kot petdesetimi opcijami, izbrali naši cenjeni lokalni partnerji, glede na potrebe okolja, v katerem delujejo. Izbirne programske vsebine bodo vključene v vse ključne programske dogodke naših partnerjev, podobno kot naš stalni, ti. Kombi program. Izbirne programske vsebine so izrazito interdisciplinarne, presečne narave, saj se med seboj vseskozi prepletajo, kar pomeni, da se npr. filmski del intenzivno prepleta s programskim sklopom, ki obravnava ekologijo, družbo ipd. Izbirne programske vsebine obsegajo naslednje sklope:

Spoznavanje psihološke kompleksnosti človeškega bitja prek delavnic, predavanj in možnosti psihoterapavtskega svetovanja prek spletaZuzanna G. Krasková, mag. psihosoc. pom. Kontakt: zuzanna.kraskova(at)ipsp.si. Vsebina bo presečna s sklopom ‘Jeziki, tuji jezički in literatura’, ki bo sicer del Bralnih uric v okviru stalnega programa.

Foto-video klub

Delavnica dokumentarne fotografije s priznanim fotografom. Razstava izdelkov v okviru festivala Črnfest

Kinokombi

Celovita filmska vzgoja, ki bo vključevala tudi področja videa in animiranega filma. Vodijo Nina Cvar, Rok Govednik, dr. Matic Majcen, Lene Lekše in Andreja Goetz.

Zdravo življenje

Serija delavnic in predavanj na temo zdravega življenja. Vodi dr. Mateja Bedenčič

Ekologija in trajnostni razvoj

Serija delavnic na temo permakulture, ekologije. Vodita Uroš Kebe in Miha Deniša.

Mediji in potrošnja

Serija delavnic na temo novinarstva, medijev, radijskega novinarstva. Vodijo Pia Nikolič, Rok Kušlan, Maruša Štibelj, Andrej Štular.

Družba okoli mene

Serija delavnic na temo refleksije o družbi. Vodi Tjaša Pureber.

Gledališče in ples

Vzpodbujanje kreativnosti, vezane na telo, obraz, spodbujanje izraznosti, spontanosti, predvsem pa vzpodbujanje zaupanja v lastne gibalne sposobnosti. Vodijo Ravil in Nataša Sultanova, Tea Vidmar

Od tona in glasbe, do interneta

Vsebina nastopa v okviru stalnega programa: na voljo bo maja, junija, avgusta.

Stalne programske vsebine (Kombi program)

Kombi program (ti. stalne programske vsebine) je izjemno pomembna programska kategorija, ki je izrazito interdisciplinarne in programsko presečne narave. Gre za program, ki bo na voljo v ti. ŠkratMobilu, predelanem starem kombiju, v vsakem obiskanem kraju. Po eni strani bo dopolnjeval izbirne programske vsebine, ki so si jih med več kot petdesetimi ponujenimi programskimi opcijami izbrali naši dragi partnerji v Beli krajini, po drugi strani pa bodo njegove posamezne programske vsebine nastopale kot povsem samostojna celota.

Ideja za Kombi program izhaja iz dolgoletne prakse KUD Anarhiva, in sicer njegove najbolj prepoznavne vsebine, ti. Škratove Čitalnice, ki že več kot desetletje nudi po 4 ure / 4 x tedensko program Škratove Čitalnice, ki jo podpira Mestna občina Ljubljana.

Kombi program bodo tako sestavljale naslednje vsebine:

  • Potujoča Škratova čitalnica (prebiranje specialnega gradiva)
  • Bralne urice (prebiranje pravljic)
  • Ustvarjalnice „Takšno ali drugačno“ (ustvarjanje otrok, mladine glede na presečne vsebine z izbirnimi programskimi vsebinami)
  • Škratova učna pomoč – Škratova mizica (pomoč pri šolskih žuljih, možnost presečnega delovanja z mag. Zuzanna G. Krasková, mag. psihosoc. )
  • Poklicna svetovalnica (nudenje osnov programiranja iz sistema WordPress, objavljeno bo tudi posebno gradivo, ki bo funkcioniralo kot kažipot prijavljanja lastnih projektnih idej)
  • „Razvedrilnica“– igranje družabnih iger, športne igre
  • Info točka (gradiva partnerjev, informiranje, možnost predstavitve sponzorjev, donatorjev)

Opis programa

Škratmobil je zasnovan kot projekt potujočih delavnic, ki s pomočjo prevoznega sredstva (tj. predelan rabljen kombi, ki energijo pridobiva tudi iz sončnih celic), že po svoji formi promovira trajnostni razvoj in hkrati s svojo mobilnostjo ustvarja vselej nove avtonomne prostore za izvedbo aktivnosti in promocijo strpnosti med različnimi družbenimi skupinami. Škratmobil bo nudil dve vrsti vsebin: stalne programske vsebine ponujene v okviru “Kombi programa” (Potujoča Škratova čitalnica (tj. knjižnična ponudba raznolikega gradiva Škratove čitalnice); bralne urice (razvijanje artikulacijskih zmožnosti preko branja in pogovarjanja); Ustvarjalnice »Takšno ali drugačno« (risanje, petje, intervjuvanje, fotografiranje, gledanje filmov ipd); Škratova učna pomoč (splošna in konkretna pomoč pri učenju); Poklicna svetovalnica (učenje izdelave spletne strani, uspešnega javnega nastopanja in zastopanja poslovnih idej); „Razvedrilnica“- igranje družabnih iger, športne igre, igranje, plesanje, žongliranje). Zaenkrat je dogovorjenih 19 priložnosti (okvirno) 4-urnega programa, kar skupaj nanese 77, 5h stalnih vsebin. 

Druga vrsta vsebin projekta predstavljajo ti. izbirne programske vsebine gostujočih mentoric in mentorjev, ki so prilagojene željam vsakega lokalnega partnerja. Pripravili smo široko ponudbo programskih vsebin, izmed katerih so lokalni partnerji izbrali 30 paketov, ki so jih prepoznali kot najbolj relevantne. Sklop vsebin pokriva naslednja področja: psihoterapevtsko polje; učna pomoč; ekologija in trajnostni razvoj; mediji in potrošnja; zdravo življenje; aktivno državljanstvo in participativna demokracija; foto-video izobraževanje; filmska kultura; gledališče in ples.

Poudariti je potrebno, da so tako stalne kot izbrane vsebine izrazito presečne narave. 

Vse naročene delavnice in Stalni program niso del organiziranega varstva. Udeležba na dogodkih je brezplačna, a na lastno odgovornost. 

Metlika

Sobota, 30. 5. /na Metliški Koupi (metliško kopališče)/ za vse starosti/
18.00
– predavanje Razvojna psihologija otrok in mladostnikov z diskusijo – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova
15.00–19.00 KOMBI PROGRAM

Nedelja, 31. 5. /na Metliški Koupi (metliško kopališče)/ za družine in mlade/
18:00
– Interaktivno predavanje Kaj je skupnega (ne)zdravi prehrani ljudstev po vsem svetu? – dr. Mateja Bedenčič
15.00–19.00 KOMBI PROGRAM

Ponedeljek, 13.7. /na festivalu Teden kulture na Placu /za otroke in mlade/
16.00
Delavnica uličnega gledališča -Tea Vidmar  (ŠUGLA)
16.00–20.00 /na Placu/ KOMBI PROGRAM

Torek, 14.7. / na festivalu Teden kulture na Placu /za otroke in mlade/
16.00
Radijska delavnica – Pia Nikolič in Rok Kušlan
16.00–20.00 /na Placu/ KOMBI PROGRAM

Sreda, 15.7. / na festivalu Teden kulture na Placu /za otroke in mlade/
15.00–17.00
/v Mladinskem centru Metlika/ Delavnica robotikeMiha Deniša (Institut “Jožef Stefan” )
18.00 /na Placu/ Predavanje Robotika in njena prihodnost v vsakdanjem življenju Miha Deniša (Institut “Jožef Stefan” )
15.00–20.00 /na Placu/ KOMBI PROGRAM

Sobota, 29 8. /na Metliški Koupi (metliško kopališče)/ za otroke in mlade/
16.00
Stripovska delavnicaAndrej Štular (Stripburger)
21.00
VEČERNA FILMSKA PROJEKCIJA
16.00–20.00 KOMBI PROGRAM

Nedelja, 30. 8. /na Metliški Koupi (metliško kopališče)/ za otroke in mlade/
16.00
Delavnica Družba okoli mene – Tjaša Pureber
18.00 Diskusija KAR ME MORI JE … – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova
16.00–20.00 KOMBI PROGRAM

Črnomelj

Ponedeljek, 1.6. /pred OŠ Milke Šobar Nataše/ za otroke/
9.00
Delavnica permakultureUroš Kebe
Delavnica Hitra mal’ca ali kako nastane zdrav obrok – dr. Mateja Bedenčič
9.00–13.00 KOMBI PROGRAM

Sobota. 27. 6. /na festivalu JURJEVANJE /pred glasbeno šolo /za otroke in mlade/
15.30–17.00 Delavnica pripovedovanja in nastopanja – Rok Kušlan
17.30–19.00 Delavnica impro gledališča – Pia Nikolič
15.00–20.00 KOMBI PROGRAM

Nedelja. 28.6. /na festivalu JURJEVANJE /pred glasbeno šolo /za otroke in mlade/
15.30–17.30 Delavnica animiranega filmaProgram Slon (Društvo 2 koluta)
15.00–20.00 KOMBI PROGRAM

Torek, 18.8. /na festivalu ČRNFEST /pred glasbeno šolo /za mlade/
17.00 Delavnica dokumentarne fotografije – Katja Goljat
15.00–20.00 KOMBI PROGRAM

Četrtek, 27.8. /na festivalu ČRNFEST /atrij gradu/ za vse starosti/
20.30 Otvoritev fotografske razstave
21.00
VEČERNA FILMSKA PROJEKCIJA
15.00–20.00 /pred glasbeno šolo / KOMBI PROGRAM

Petek, 11.9. /v Knjižnici Črnomelj/
19.00 /
v Knjižnici Črnomelj/ Predavanje NEPRILAGOJENO VEDENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV z diskusijo – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Sreda, 30.9. /v Knjižnici Črnomelj/
19:00
Diskusija KAKO SE MOTIVIRATI? – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Semič

Torek, 26.5.
10.00–12.00
/v Kulturnem centru /za starejše/
Predavanje Zdravo življenje: kaj lahko že danes naredimo za bolj zdravo srce in daljše življenje  + vodena telesne vadba – dr. Mateja Bedenčič
10.00–12.00
/pred Kulturnim centrom/ KOMBI PROGRAM /za vrtce/

Četrtek, 28.5. / pred Kulturnim centrom/ za vrtce/
9:00
in 10.30 Delavnica Kolaž ni lažMaruša Štibelj
8.30–13.00 KOMBI PROGRAM

Petek, 29.5 /za mlade/
20.00
/v dvorani Kulturnega centra/ Multimedijsko predavanja Zgodovina glasbenega videa in predvajanje videospotov – dr. Matic Majcen
17.00–20.00 /pred Kulturnim centrom/ KOMBI PROGRAM

Sobota, 11.7. /na festivalu SEMIŠKA OHCET/ za otroke/
15.00–19.00 / pred Kulturnim centrom/ KOMBI PROGRAM

Četrtek, 20.8. /pred kulturnim centrom/ počitniški program za otroke/
11.30
Delavnica novinarstvaPia Nikolič
9.00–13.00 KOMBI PROGRAM

Petek, 21.8. /pred kulturnim centrom/ počitniški program za otroke/
9.00 Delavnica Mala šala cirkusa – Ravil in Nataša Sultanova (Zavod Bufeto)
9.00–13.00 KOMBI PROGRAM

Petek, 28.8. /za mlade/
20.00 /v dvorani Kulturnega centra/ VEČERNA FILMSKA PROJEKCIJA
16.00-20.00 /pred Kulturnim centrom/ KOMBI PROGRAM

Četrtek, 24.9. /v Kulturnem centru /za vse starosti/
18.00
Predavanje MOTIVACIJA OTROK IN MLADINE z  diskusijo – mag. psih.soc. pom. Zuzanna Kraskova

Četrtek, 1.10. /v Kulturnem centru/ za vse starosti/
18.00
Diskusija KAKO SE MOTIVIRATI? – mag. psih.soc. pom. Zuzanna G. Kraskova

Četrtek, 15.10. /v Kulturnem centru/ za vse starosti/
18.00 OKROGLA MIZA o regionalni politiki in družbi