Opis programa

Škratmobil je zasnovan kot projekt potujočih delavnic, ki s pomočjo prevoznega sredstva (tj. predelan rabljen kombi, ki energijo pridobiva tudi iz sončnih celic), že po svoji formi promovira trajnostni razvoj in hkrati s svojo mobilnostjo ustvarja vselej nove avtonomne prostore za izvedbo aktivnosti in promocijo strpnosti med različnimi družbenimi skupinami. Škratmobil bo nudil dve vrsti vsebin: stalne programske vsebine ponujene v okviru “Kombi programa” (Potujoča Škratova čitalnica (tj. knjižnična ponudba raznolikega gradiva Škratove čitalnice); bralne urice (razvijanje artikulacijskih zmožnosti preko branja in pogovarjanja); Ustvarjalnice »Takšno ali drugačno« (risanje, petje, intervjuvanje, fotografiranje, gledanje filmov ipd); Škratova učna pomoč (splošna in konkretna pomoč pri učenju); Poklicna svetovalnica (učenje izdelave spletne strani, uspešnega javnega nastopanja in zastopanja poslovnih idej); „Razvedrilnica“- igranje družabnih iger, športne igre, igranje, plesanje, žongliranje). Zaenkrat je dogovorjenih 19 priložnosti (okvirno) 4-urnega programa, kar skupaj nanese 77, 5h stalnih vsebin. 

Druga vrsta vsebin projekta predstavljajo ti. izbirne programske vsebine gostujočih mentoric in mentorjev, ki so prilagojene željam vsakega lokalnega partnerja. Pripravili smo široko ponudbo programskih vsebin, izmed katerih so lokalni partnerji izbrali 30 paketov, ki so jih prepoznali kot najbolj relevantne. Sklop vsebin pokriva naslednja področja: psihoterapevtsko polje; učna pomoč; ekologija in trajnostni razvoj; mediji in potrošnja; zdravo življenje; aktivno državljanstvo in participativna demokracija; foto-video izobraževanje; filmska kultura; gledališče in ples.

Poudariti je potrebno, da so tako stalne kot izbrane vsebine izrazito presečne narave. 

Vse naročene delavnice in Stalni program niso del organiziranega varstva. Udeležba na dogodkih je brezplačna, a na lastno odgovornost.