Evalvacija

Tekom projekta se je sistematično, s skrbno izbrano metodologijo, opazovalo in zbiralo podatke s terena. Zbrani podatki so se interpretirali v skladu z metodološkimi standardi. Konec projekta smo tako obeležili tudi z izdelanim evalvacijskim poročilom, ki je dostopno tukaj: pL_Evalvacijsko poročilo o izvedbi projekta Škratmobil_FINAL Poročilo je pripravila Nina Gričar.