Knjižnica Črnomelj

knjizcrnomelj

 

 

 

 

 

 

Knjižnica Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj

E: knjiznicacrn@crn.sik.si

Enota: Krajevna knjižnica Semič
Prosvetna ulica 4
8333 Semič

E: knjiznica.semic@crn.sik.si

http://www.crn.sik.si/

 

Več o partnerju:

 

 • Anja Panjan Trgovčić , direktorica
 • Daniela Žunič, vodja projektov in koordinatorica sodelovanja
 • Javni zavod, od 2004 (l. 1962)
 • Občina Črnomelj, Občina Semič, 18.500 prebivalcev
 • uveljavljanje kulture v njeni etični, socialni, gospodarski in politični razsežnosti ter razvijanje pismenosti, še posebej informacijske pismenosti in vseživljenjsko izobraževanje celotne populacije
 • Knjižni moljček – bralni klub za predšolske otroke
 • Pravljični potujoči kovček – bralni projekt
 • Srečanja s knjižničarko – bralni klub
 • Slovenski knjižnično-muzejski meda kviz
 • Projekt Rastem s knjigo
 • Branje je žur / Reading is cool – projekt za širjenje bralne kulture v tujem jeziku
 • Bralni klub za odrasle
 • Literarni natečaj Lepota besede
 • Bralna značka za odrasle
 • Drugačne pravljice – projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami
 • OSTALI projekti