S septembrom pričetek cikla predavanj Aktivna sedanjost je prihodnost!

Napovedali smo že, da smo letos v sodelovanju s Knjižnico Šiška pripravili cikel predavanj v okviru povsem novega projekta z naslovom Aktivna sedanjost je prihodnost!. V okviru pričujočega projekta vam med drugim nudimo tudi brezplačna svetovanja glede projektnega dela ter zanimive praktične delavnice. Cikel petih predavanj bo potekal v drugi polovici letošnjega leta, ob ponedeljkih […]

Škratovske knjižne izdaje

Eno od pomembnejših področij delovanja Kulturno umetniškega društva Anarhiv je med drugim tudi izdajanje zbornikov, knjižic, informativnih zloženk, celo časopisov. Z vsemi izdanimi materiali skuša KUD Anarhiv ne le celostno zaokrožiti svoje aktivnosti, temveč želi z njimi širši, pa tudi strokovni javnosti, omogočiti dostop do tem, ki se jih prek različnih načinov obravnava in raziskuje […]

Branje sodobne materialistične filozofije

Tudi letos v okviru Kulturno umetniškega društva Anarhiv potekajo različni bralni krožki. Trenutno je v teku bralni krožek, na katerem se bere knjigo Anti-Ojdip Gillesa Deleuza in Felixa Guattarija, pa tudi posamezne tekste na temo ‘novih materializmov’ (izpostavimo nekaj avtoric in avtoric kot so Haraway, Žižek, Bataille, Laruelle, Delanda itd.).  

Aktivno v sedanjost = aktivna sedanjost je prihodnost!

 Si študent/ka, brezposeln/a ali pa prekerno zaposlen/a? Imaš idejo za projekt, pa se ne znajdeš najbolje v mozaiku takšnih in drugačnih razpisov? Imaš idejo za projekt, pa ti manjkata vzpodbuda in samozavest? Imaš željo po pridobivanju novih izkušenj s področja organiziranja literarnih večerov, večerov iz angažirane humanistike in kritičnega družboslovja, okroglih miz ipd.? Imaš željo […]

Avdicija in brezplačna svetovalnica s področja projektnega dela

Draga in dragi! Imaš idejo za projekt, pa se ne znajdeš najbolje v mozaiku takšnih in drugačnih razpisov? Imaš idejo za projekt, pa ti manjkata vzpodbuda in samozavest? Imaš željo po pridobivanju novih izkušenj s področja organiziranja literarnih večerov, večerov iz angažirane humanistike in kritičnega družboslovja, okroglih miz ipd.? Imaš željo po organiziranju takšnih in […]