Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike (also in english)

SPLETNA STRAN PROJEKTA:

http://kudanarhiv.org/skratmobil/

Primarno vsebinsko področje projekta Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladino so bili otroci in mladi. Pričujoči ciljni skupini je Škratmobil prinašal pisano paleto aktivnosti, ki smo jih vsebinsko zastavili glede na specifične potrebe lokalnih skupnosti v Beli krajini, kjer se je v letu 2015 projekt tudi odvijal. Glavni cilj vseh aktivnosti je bilo opolnomočenje otrok in mladine – otrokom in mladim smo želeli ponuditi brezplačen program, ki ga je na institucionalizirani ravni, v njihovih domačih okoljih, primanjkovalo ; v tem oziru smo otrokom in mladim ponudili premišljeno strukturirane vzgojno-izobraževalne vsebine, posredovane prek projektne skupine izkušenih mentoric in mentorjev s področij.

Izbrane vsebine so zajemale celostna strokovna področja, odgovarjale pa so na ključna vprašanja, vezana na problematiko regije.

Glede na to, da sta ključna problema regije visoka brezposlenost med mladimi in njihovo zapuščanje Bele krajine, ki posledično vplivata na vse starostne skupine populacije (predvsem na odraščajoče otroke), je bila projektna ideja Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike zasnovana tako, da se je osredotočala na socio-kulturni razvoj otrok in mladih, saj slednjega razumemo kot ključnega za premagovanje aktualne recesije.

Vsebinska raven projektne ideje se je manifestirala v zasnovi številnih, premišljeno strukturiranih vzgojno-izobraževalnih vsebinah za otroke in mladostnike, pri čemer je bila njihova ponudba prilagojena glede na potrebe posameznega lokalnega okolja.

Nenehna modifikcija ponudbe, ki so jo lokalni partnerji izbrali glede glede na lastna zanimanja, predvsem pa glede na problematiko okolja, je ustrezala infrastrukturni mobilnosti Škratmobila, predelanemu staremu kombiju, ki je skupaj z izvajalci naročenih brezplačnih aktivnosti potoval po regiji.

Prijavljen projekt, je torej poleg premišljeno zastavljenih vsebin odlikovala edinstvena infrastrukturna zasnova mobilnosti in usmerjenosti v trajnostni razvoj – električna energija Škratmobila se je namreč proizvajala s pomočjo okolju prijaznih pristopov (sončne celice).

Škratmobil sta zasnovala Nina Cvar in Rok Govednik, finančno ga je podprl Norveški in EGP finančni mehanizem – mali projekti, sofinaciral pa ga je tudi Zavod RS za zaposlovanje (Program javnih del).

Projekt se je v letu 2015 izvajal v sodelovanju s partnerji: Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje Educor, Kulturni dom Semič, Knjižnica Črnomelj, KUD Plac Metlika. 

//////

By diverse, carefully structured activities, the prime objective of “Škratmobil” is to ease region’s problems brought on by recent economic crisis, enabling children and youth to develop a vast array of skills that will allow them to be better equipped for facing uncertainties in these uncertain times. In this manner, the project will offer:

1. Transfering knowledge and skills to children and youth,

2. Helping people in distress and enhance them with skills for tackling every day difficulties and struggles

3. Fostering youth involvement in their local environment with acquired skills,

4. Concrete and practical products generated by the creative workshops,

5. Contributing to solidarity, social inclusion, and social justice.

The unique project’s feature is forming a permanent mobile platform – “Škratmobil”, which will provide substantial sustainability of the project.

 

EEA-Grants-JPG (1)Norway-Grants-JPG (1)