POLETNE ŠOLE O FEMINIZMU IN SPOLU (2005 – 2007)

V preteklosti smo v sodelovanju z nekaterimi drugimi študentskimi in kulturnimi društvi oziroma zavodi (študentsko politološko društvo Polituss, Zavod za razvoj in umetnost Art središče, društvo za sodobno družbenopolitično polemiko Agregat, 11. teza (Zagreb), Queer Beograd (Beograd), Studievereniging Machiavelli (Amsterdam)) omogočili neformalni skupini študentk s Fakultete za družbene vede organizacijo treh poletnih šol na teme feminizma, družbenih in bioloških spolov, spolnih identitet, ženske emancipacije itd.

Neformalno skupino ‘femi group’, ki je s svojimi celoletnimi aktivnostmi (bralni krožki, organizacija okroglih miz in predavanj) študentom in študentkam približevala feministično-emancipatorne tematike, so skozi leta sestavljale Ana Jereb, Andreja Zevnik, Anja Polajnar, Barbara Drole, Jasmina Cehnar, Lucija Unuk in Mojca Kambič. 

Prva poletna šola namenjena mladim se je odvila julija 2005 na otoku Krk pod imenom Spol malo drugače  pod okriljem študentskega politološkega društva Polituss. V slabem tednu se je v sodelovanju s Kudom Anarhiv pod vročim otoškim soncem organiziralo serijo predavanj in delavnic na katerih so se študentke in študenti slovenskih univerz potili ob vprašanjih feminističnega in razrednega boja, zgodovine feminizmov, filmskih in kulturnih reprezentacij žensk(osti), ženske seksualnosti, ženskega umetniškega ustvarjanja ipd.

Druga poletna šola se je kanila odviti leto dni kasneje v idiličnem in izredno stimulativnem okolju Art središča v Krajinskem Parku Goričko v Prekmurju, tokrat pod imenom Mladi v boju proti spolni diskriminaciji. V nekoliko hladnejših dneh smo se v času svetovnega nogometnega prvenstva na teoretskih delavnicah, predavanjih in umetniško-kreativnih delavnicah spoznavali s tematikami prostitucije, sodobnega državljanstva, novega očetovstva, feminističnih filozofskih orodij, emancipatoričnih potencialih performativne umetnosti in kabareja, sodobnih tipih moškosti, medijske reperezentacije žensk(osti) ipd. Nekoliko več o vtisih in predavanjih pa si lahko preberete kar na spletni strani Art središča.

Tretja femi šola je dobila mednarodne razsežnosti, saj se je odvijala skupaj s partnerji iz Hrvaške (11. teza), Srbije (Queer Beograd) in Nizozemske (Studievereniging Machiavelli). Na dober teden trajajoči mednarodni jesenski šoli z naslovom Enake možnosti spolov na območju držav bivše Jugoslavije so se mladi udeleženci iz vseh štirih sodelujočih držav v prijetnem kraškem objemu mladinskega hostla v Pliskovici teoretsko in umetniško-kreativno spoprijemali s temami ženske enakopravnosti v Zahodni Evropi napram državam bivše Jugoslavije, raznolikosti spolnih identitet in praks na omenjenih območjih, vprašanji militarizma in nenasilja ter emancipatornih potencialov feministične misli na sploh. Prijetno, inspirativno ter na trenutke tudi provokativno druženje se je zaključilo na zaključnem večeru na Metelkovi ulici v Ljubljani, kjer je gledališko predstavo, projekcije posnetih filmčkov in branje nastale poezije spremljala še razstava vizualnih izdelkov delavnic.

Nekoliko več o samem programu zadnje šole si lahko preberete tukaj.

Za poslušanje posnetka predavanja dr. Eve D. Bahovec kliknite sem.

Za ogled enega izmed filmčkov, ki se je dotaknil reprodukcije obstoječih razmerij dominacije na sami šoli poklikajte sem.

Za zbornik tekstov, ki je izšel kmalu po zaključku šole, pa se odpravite sem.

Trenutno še brskamo po arhivih KUD-a Anarhiv in neformalnem arhivu neformalne femi skupine, tako da bomo to stran še dopolnjevali. V kolikor pa bi kot nekdanji udeleženec ali udeleženka naših šol želela prispevati še kak utrinek z naših druženj, so ti nadvse dobrodošli na našem elektronskem naslovu skratovacital(at)gmail.com