TV-filmski klub

Televizijsko-filmski klub Škratove Čitalnice in Knjižnice Šiška je zasnovan kot interaktivni serial, na katerem bomo spoznavali temeljne sklope televizijskih študij. Gre za disciplino, ki se je z vzponom t.i. kakovostne televizije v zadnjih letih izjemno razmahnila, zahteva pa znanja z različnih področij – od filma, sociologije, kulturnih študij itd.

Vsak posamezni sklop bo pospremljen z ogledom konkretnih primerov, podana bo osnovna razlaga, ki bo oplemenitena s pregledi aktualnih, a tudi zgodovinsko pomembnih primerov.

Srečevali se bomo enkrat mesečno, od septembra 2015 do aprila 2016.

Dejavnost vodi in koordinira Nina Cvar, odvija se v okviru triletnega programa Škratova čitalnica, sofinancirata pa jo Mestna občina Ljubljana in Mestna knjižnica Ljubljana – enota Šiška.