Škrati na vrtu ali Pridelaj si lastno zelenje

Škratje imamo v letu 2014 že v tretje svoj vrt, na katerega smo zares ponosni!

V okviru projekta organiziramo izobraževanja, samoizobraževanja, teoretična in predvsem zelo praktična izpopolnjevanja s katerimi pridelujemo povrtnine in druge rastline. Projekt je namenjen učenju o samooskrbi s prehrano in osnovah permakulture.

Škratov vrt je namenjen predvsem:

–          spoznavanju osnov pridelave lastne zelenjave in sadja,

–          zbiranju avtohtonih lokalnih semen,

–          prakticiranju osvojenega znanja z zasaditvijo (po principih permakulture) številnih rastlin na vrtu,

–          redna skrb za vrt (od maja do oktobra 3-4x tedensko),

–          spoznavanje tehnik vlaganja zelenjave, sušenja zdravilnih rastlin in čajev ter shranjevanja semen za prihodnje leto.