Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti

»Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« je sklop štirih predavanj, na katerih se bomo ukvarjali s fantazijsko književnostjo: njenim razvojem, predstavniki in smernicami.

I.

Najprej bomo obravnavali pojem fantastičnega: kaj ga določa in kje so njegove meje, kakšen je njegov začetek in kako poteka njegov razvoj skozi obdobja. V povezavi s tem bomo očrtali žanr fantazijske književnosti s poudarkom na fantastičnih in magičnih prvinah, ki se pojavljajo v njem, hkrati pa iskali vzporednice in vplive v starejših oblikah književnosti, kot so junaški miti, epi, pravljice, balade in romance (Ep o Gilgamešu, Beowulf, Tisoč in ena noč, etc.), ter tako še natančneje vzpostavili morebitne podobnosti in razlike med njimi.

II.

Natančneje se bomo seznanili z nekaterimi bistvenimi avtorji in se dotaknili njihovih vlog v razvoju fantazijske književnosti, ob tem pa razmišljali tudi o njihovem poklicnem in svetovnonazorskem ozadju, ki je oblikovalo njihova dela (J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Ursula K. Le Guin, etc.).

III.

Srečali se bomo z glavnimi sodobnimi smernicami in tokovi v fantazijski književnosti (epska fantazija, urbana fantazija, ‘post-martinovska’ fantazija, etc.) ter izpostavili inovativne pripovedne postopke, uporabo magičnih prvin in načine gradnje novih, izmišljenih svetov. Spoprijeli se bomo s splošnimi predsodki o žanru, hkrati pa kritično pretresli okoliščine njegovega porasta, vsebinske trope in stereotipe, poleg tega pa se bomo spraševali še o privlačnosti takšne književnosti danes v razmerju do raz-očaranega sveta.

IV.

Na okrogli mizi se bomo pogovarjali o fantazijski književnosti v slovenskem kulturno-jezikovnem prostoru. Obravnavali bomo dejstva, izzive in omejitve v samem pisanju, prevajanju in založniški dejavnosti na tem področju, se spraševali o vplivu in razširjenosti med bralci ter razlikah med mladinskimi deli in deli za odrasle.

Predavanja, ki jih soorganizirata Knjižnica Šiška in Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv), se bodo odvijala enkrat mesečno.

Sklop predavanj vodi Tomaž Kovačič, sodelavec Radia Študent in KUD-a Anarhiv.

»Izvore in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« finančno podpirajo Knjižnica Šiška, Urad za mladino – MOL in organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU.